Secondary Adv

Delta Elektrik

Adresa:Don Bosko, Pallati AK, Tirane,Albania

Dergoji email
kompanise


 

Përshkrimi

Delta Elektrik shpk është themeluar në 9 Janar të 2008. Me veprimtari në fushën elektrike me tregtim, projektim, zbatim të materialeve elektrike si: ndërtime për nënstacione, kabina e trasformatore, sisteme vëzhgimi CCTV, instalim dhe mirëmbajtje ashensori. Delta Elektrik ju mundëson zgjidhje në projektet tuaja elektrike me shumëllojshmërinë e produkteve cilësore që ofron. Eksperienca në vite e ka ndihmuar në formimin e profesionalizmit të duhur në fushën e materialeve dhe instalimeve elektrike.


Punimet dhe shërbimet e ndryshme firma i ka kryer në sektorët e ndryshëm si ndërtim, bujqësi, miniera, shëndetsi, energjitike ku ka realizuar linja elektrike, kabina, transformatorë fuqie, instalime për nevojat e furnizimit me energji elektrike të reparteve, fabrikave dhe linjave teknologjike të industrise së lehtë.
Delta Elektrik shpk ka një staf të specializuar që janë bërthama e aktivitetit dhe që shërben për drejtimin e grupeve të punës së punonjësve sipas nevojave për realizimin e punimeve dhe shërbimeve sipas standarteve bashkëkohore dhe brenda afatit të caktuar.

Çfarë ofron

Kompania Delta Elektrik shpk realizon punime të ndryshme elektrike dhe ofron shitje me pakicë dhe shumicë të materialeve elektrike.


•    Instalime elektrike;
•    Kabina elektrike;
•    Impiante te sistemit kundra zjarrit;
•    Sisteme vezhgimi CCTV;
•    Instalim dhe mirmbanjte ashensori;
•    Impiante të sinjalistikes ndricuese të trafikut;
•    Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni;
•    Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV, etj;
•    Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike;
•    Servis, shërbime dhe riparime pajisjesh elektrike.


Sukseset e saj firma i mbështet në eksperiencën e stafit të saj, korrektësen ndaj klientit si dhe në gjendjen financiare që e kanë shoqëruar gjatë aktivitetit të saj, e që janë elemente të fortë për të ardhmen. Delta Elektrik është e pajisur si nga ana e bazës materiale dhe nga ana e përgatitjes profesionale të personelit për të realizuar punime komplekse që përfshihen në shërbimet e ofruara.

Shërbime

Instalime impiantesh kundra zjarrit
Instalime impiantesh kundra zjarrit
Instalime elektrike per shtepi
Instalime elektrike per shtepi
Instalime elektrike per pallate
Instalime elektrike per pallate
Instalime elektrike industriale
Instalime elektrike industriale
Instalime dhe mirmbajtje ashensori
Instalime dhe mirmbajtje ashensori
Instalim ashensori
Instalim ashensori
Teknik ashensori
Teknik ashensori
Mirembajtje ashensori
Mirembajtje ashensori
Instlime elektike per godina civile
Instlime elektike per godina civile
Aksesore montimi elektrike
Aksesore montimi elektrike
Materiale per instalime elektrike civile,
Materiale per instalime elektrike civile,
Materiale per instalime elektrike industriale
Materiale per instalime elektrike industriale
Instalime sistemesh vezhgimi CCTV
Instalime sistemesh vezhgimi CCTV
Instalime kamerash sigurie
Instalime kamerash sigurie
Kabina elektrike
Kabina elektrike

Punë të kryera

Instalime ne objekte industriale
Instalime ne objekte industriale
Instalime ne Objekte Civile
Instalime ne Objekte Civile
Instalime elektrike per shtepi dhe vila
Instalime elektrike per shtepi dhe vila