Secondary Adv

CMR Holding

Adresa: Autostrada TR-DR km 33, Lagjia 14, Shkozet, Durres, Albania

Dergoji email
kompanise

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

CMR Holding shpk ushtron aktivitetin e saj që nga viti 2006, e themeluar nga vëllezërit Bajrami, Rifat Bajrami; Hysen Bajrami; Ahmet Bajrami. Kompania operon në fushën e prodhimit dhe shitjes së profileve për prodhimin e kangjellave, portave, materialeve të ndryshme me përbërje hekuri si bullona, dado, rondele, varre, celsa hidraulike, vida e shumë materiale të tjera të imta. Këto materiale kompania i tregtonte në një prej magazinave në vileën pesëkatëshe, në lagjen 13 Plazh në Durrës. Ndërsa magazinat e tjera kompania i ka dhënë me qera.  CMR Holding shpk jep ambiente me qera për aktivitete biznesi, fason, magazina ushqimore,etj. CMR Holding ka bashkëpunuar me kompani të tilla si: Albtelecom; Pespa Albania; Rieti shpk; Alba Manifactyring; Motorel; Albneptinus; Enloris Fason, etj, duke ju ofruar ambente me  qera. Ndër vite kompania ka kryer një sërë punimesh të ndryshme, duke fituar besueshmërine e klientelës në treg dhe rritur emrin vit pas viti.

Çfarë ofron

Kompania CMR Holding ushton aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit, përkatësisht në shitjen e produkteve të hekurit dhe aksesorëve të imet, si dhe dhënien me qera të ambienteve të ndryshme: CMR Holding ofron hekur ndertimi, si dhe cdo material të nevojshëm për ndërtimin e veprave madhështore, profile per kangjella, hekur per prodhimin e kangjellave, hekur per prodhimin e portave;Shufra hekuri te kalibreve te ndryshme, per soleta, kolona dhe projekte tjera. Hekuri ndahet sipas gjatesise se kerkuar; Zgara hekuri per shtresa betoni si rruge etj; Traverta per soleta gjysme te gatshme; Hekur statik per prodhimin e travertave te te gjithave seksioneve dhe kalibrave; Shufra per c’do lloj projekti; Zgara per shtresat e betonit dhe mbi soletat me traverta. Materiale hekuri si, si bullona, dado, rondele, varre, celsa hidraulike, vida e shumë materiale të tjera të imta.
CMR Holding ofron ambiente të ndryshme tregtare, magazina, me qera:
Ambiente me qera per magazina 840 m2-1200 m2.
Ambiente me qera per zyra 20 m2- 30 m2.
Kompania ka si objektiv kryesor shërbimin ndaj klientit në kohë dhe me korrektësi.

Shërbime

Shufra hekuri
Shufra hekuri
Hekur ndertimi
Hekur ndertimi
Profile metalike per kangjella
Profile metalike per kangjella
Profile per porta hekuri
Profile per porta hekuri
Depozita inoxi per uje, dhe karburante
Depozita inoxi per uje, dhe karburante
Depozita per industrine ushqimore
Depozita per industrine ushqimore
Ambjente me qera ne Durres
Ambjente me qera ne Durres
Ambjente me qera
Ambjente me qera
Magazina me qera ne autostrade
Magazina me qera ne autostrade
Zyra me qera
Zyra me qera
Zyra me qera ne autostrade
Zyra me qera ne autostrade
Zyra me qera ne Durres
Zyra me qera ne Durres
Magazina me qera
Magazina me qera
Magazina me qera  ne Durres
Magazina me qera ne Durres
Kapanon me qera ne Autostrade
Kapanon me qera ne Autostrade

Historiku

Firma CMR Holding shpk është krijuar si shoqëri më vete, në vitin 2006 dhe si vazhdim i aktivitetit të firmës Kamarakis-Bajrami & CO dhe Bajrami shpk e cila është krijuar që në vitin 1994. Ne vitet 1990–1993 kthimi i tre vëllezërve nga Greqia dhe hapja e aktivitetit në Cerme të Lushnjes duke e themeluar firmën Bajrami shpk. Në vitet 2001–2002 me njohjet që kishim krijuar në Greqi, u lidhem me një firmë të fuqishme atje, Kamarakis në Skidra e cila prodhon dhe shet profile për prodhimin e kangjellave, portave, materialeve të ndryshme me përbërje hekuri.Nga viti në vit shtoheshin klientet si dhe fitimet e realizuara. Në vitin 2003 u krijua shoqëria e përbashket Kamarakis – Bajrami & Co. Me rritjen e aktivitetit nevoja për hapsirë me të madhe për tregtimin e materialeve të ndryshme të ndërtimit dhe për ambjente me komode u rrit. Në vitin 2006  themelimi i shoqerisë së vetme CMR Holding shpk ku ushtron aktivitetin e saj në tregëti materiale ndërtimi dhe dhënien me qera të kapanoneve me sipërfaqe nga 700 -3000 M.

Punë të kryera

CMR Holding1448883187
CMR Holding1448883196
CMR Holding1448883207
CMR Holding1448883222
CMR Holding1448883236
CMR Holding1448883245
CMR Holding1448883256
CMR Holding1448883275
CMR Holding1448883298

Partnere

Sidenor

Virtual Tour