Secondary Adv

ERI 06

Adresa: Rruga Jusuf Gervalla, Tirane, Albania

Dergoji email
kompanise

 

Përshkrimi

ERI 06 shpk operon në fushën e gërmimeve të dheut, prodhim të materialeve inerte, gurë dekorative, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqesore, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ujësjelles kanalizime, tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, transport i tyre. Prodhim materiale ndërtimi, ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime rrugore dhe hekurudhore, ndërtime ura dhe vepra arti, ndërtime hidraulike e hidroteknike, punime restaurime, punime karpentiere, impiante teknologjike e të vecanta, punime e montime në impiantet e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, punime shërbimi, punime topogjeodezike, në fushën e projektimit, projektues urbanistik, arkitekt, projektim i impianteve të prodhimit etj.

Shërbime

Germime themelesh
Germime themelesh
Instalime hidraulike te pergjithshme
Instalime hidraulike te pergjithshme
Mjete per transport mallrash
Mjete per transport mallrash
Fasada me pllaka guri
Fasada me pllaka guri
Ndertim soletash
Ndertim soletash
Ndertim vilash, Punime dyer dritare
Ndertim vilash, Punime dyer dritare
Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore
Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore
Ndertime hidroteknike
Ndertime hidroteknike
Ndertime ura dhe vepra arti
Ndertime ura dhe vepra arti
Prodhim materiale inerte
Prodhim materiale inerte
Punime betoni, Ndertime
Punime betoni, Ndertime
Punime fasade me gure dekorativ
Punime fasade me gure dekorativ
Punime ujesjelles kanalizime
Punime ujesjelles kanalizime
Rifiniture fasade, lyerje, patinime etj
Rifiniture fasade, lyerje, patinime etj
Sistemim dherash
Sistemim dherash
Suvatime dhe lyerje per fasada te jashtme
Suvatime dhe lyerje per fasada te jashtme
Shtrime pllakash
Shtrime pllakash
Punime karpenterie, armature, kallepe betoni
Punime karpenterie, armature, kallepe betoni
Thyerje betoni me makineri
Thyerje betoni me makineri
Ndertim mure tulle
Ndertim mure tulle

Punë të kryera

ERI 061485257542
ERI 061485257549
ERI 061485257557
ERI 061485257564
ERI 061485257571
ERI 061485257577