Secondary Adv

ERI 06

Adresa: Rruga Jusuf Gervalla, Tirane, Albania

Dergoji email
kompanise

+355 68 90 99 009
Asistence mbi informacionin nga ACP

 

Përshkrimi

ERI 06 shpk operon ne fushen e germimeve te dheut, prodhim materiale inerte, gure dekorative, ndertime civile, industriale,turistike,bujqesore, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ujesjelles kanalizime, tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te ndertimit,transport i tyre. Prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore dhe hekurudhore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime hidraulike e hidroteknike, punime restaurime, punime karpentiere, impiante teknologjike e te vecanta, punim e montimi ne impiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise,punime sherbimi, punime topogjeodezike, ne fushen e projektimit, projektues urbanistik, arkitekt, projektim i impianteve te prodhimit etj.

Shërbime

Germime themelesh
Germime themelesh
Instalime hidraulike te pergjithshme
Instalime hidraulike te pergjithshme
Mjete per transport mallrash
Mjete per transport mallrash
Fasada me pllaka guri
Fasada me pllaka guri
Ndertim soletash
Ndertim soletash
Ndertim vilash, Punime dyer dritare
Ndertim vilash, Punime dyer dritare
Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore
Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore
Ndertime hidroteknike
Ndertime hidroteknike
Ndertime ura dhe vepra arti
Ndertime ura dhe vepra arti
Prodhim materiale inerte
Prodhim materiale inerte
Punime betoni, Ndertime
Punime betoni, Ndertime
Punime fasade me gure dekorativ
Punime fasade me gure dekorativ
Punime ujesjelles kanalizime
Punime ujesjelles kanalizime
Rifiniture fasade, lyerje, patinime etj
Rifiniture fasade, lyerje, patinime etj
Sistemim dherash
Sistemim dherash
Suvatime dhe lyerje per fasada te jashtme
Suvatime dhe lyerje per fasada te jashtme
Shtrime pllakash
Shtrime pllakash
Punime karpenterie, armature, kallepe betoni
Punime karpenterie, armature, kallepe betoni
Thyerje betoni me makineri
Thyerje betoni me makineri
Ndertim mure tulle
Ndertim mure tulle

Punë të kryera

ERI 061485257542
ERI 061485257549
ERI 061485257557
ERI 061485257564
ERI 061485257571
ERI 061485257577