Secondary Adv

KRONOS Konstruksion

 

Përshkrimi

Kronos Konstruksion sh.p.k është themeluar në Prill të vitit 2002. Që nga fillimet e saj kompania jonë siguroi një vend të respektueshëm në tregun vendas, falë cilësisë dhe korrektësisë në shlyerjen e detyrimeve ndaj shtetit dhe klientëve. Mbarëvajtja e kompanisë ka mundësuar zgjerimin e saj në drejtime të ndryshme si në fushën e infrastukturës, ujesjellës-kanalizimeve, ndërtim-montim të kabinave elektrike, ushqimit social dhe tregtimit të gazit dhe vajrave.

Çfarë ofron

 

Kronos Konstruksion sh.p.k me një staf profesionistësh të drejtuar nga administratori, z. Jovani, kompania Kronos përmirëson dhe zbaton modelin e biznesit në bazë të standarteve europiane duke theksuar cilësi dhe duke arritur sukses. E pasur me asete Kronos Konstruksion është e hapur për pranimin e propozimeve të ndryshme.  Zhvillimi që pasqyron e bën një ndër kompanitë lider dhe i jep mundësi bashkëpunimi me investitorë europianë për bashkëinvestime në territorin shqiptar dhe jashtë tij.

Shërbime

Germime dherash
Germime dherash
Hapje kanalesh per tubacione
Hapje kanalesh per tubacione
Hapje kanalesh per tubacionet e ujerave te zeza dhe te bardha
Hapje kanalesh per tubacionet e ujerave te zeza dhe te bardha
Hapje themelesh per godina
Hapje themelesh per godina
Heqje dherash me kamion vetshkarkues
Heqje dherash me kamion vetshkarkues
Instalime elektrike
Instalime elektrike
Instalime kabinash elektrike
Instalime kabinash elektrike
Instalime nenstacionesh elektrike
Instalime nenstacionesh elektrike
Kabina elektrike dhe nenstacione
Kabina elektrike dhe nenstacione
Linja elektrike TM, TU
Linja elektrike TM, TU
Linja rrjeteve elektrike ajrore
Linja rrjeteve elektrike ajrore
Makineri per heqje te dheut
Makineri per heqje te dheut
Makineri per punime ndertimi
Makineri per punime ndertimi
Mjete per prishje objektesh dhe heqje e te gjithe bazes materiale
Mjete per prishje objektesh dhe heqje e te gjithe bazes materiale
Mjete per transport inertesh
Mjete per transport inertesh
Mjete te renda per germim
Mjete te renda per germim
Mjete te renda per hapje gropash
Mjete te renda per hapje gropash
Ndertim fabrikash
Ndertim fabrikash
Ndertim kabinash elektrike
Ndertim kabinash elektrike
Ndertim kapanonesh
Ndertim kapanonesh
Ndertim objektesh sherbimesh
Ndertim objektesh sherbimesh
Ndertim ujesjelles kanalizim
Ndertim ujesjelles kanalizim
Ndertime godinash dhe magazinash
Ndertime godinash dhe magazinash
Ndertime kapanonesh me konstruksione metalike
Ndertime kapanonesh me konstruksione metalike
Ndertime nenstacionesh
Ndertime nenstacionesh
Ndertime sheshesh dhe punime ne rruge
Ndertime sheshesh dhe punime ne rruge
Ndertime, rikonstruksione objektesh civile
Ndertime, rikonstruksione objektesh civile
Nenkontraktore per te tretet
Nenkontraktore per te tretet
Punime elektrike dhe hidraulike
Punime elektrike dhe hidraulike
Punime per fasada te jashtme
Punime per fasada te jashtme
Rrjete elektrike ajrore TM TU
Rrjete elektrike ajrore TM TU
Shtrime kabujsh per tensionin e larte, Punime nentokesore
Shtrime kabujsh per tensionin e larte, Punime nentokesore
Shtrime te rrjeteve elektrike nentokesore
Shtrime te rrjeteve elektrike nentokesore
Shtrime tubacionesh te te gjitha llojeve
Shtrime tubacionesh te te gjitha llojeve
Tubacione per ujesjelles kanalizime
Tubacione per ujesjelles kanalizime

Punë të kryera

Cele, Transformatore
Cele, Transformatore
Goodys Burger
Goodys Burger
Linja te rrjeteve elektrike
Linja te rrjeteve elektrike
Ndertim i linjave elektrike ajrore
Ndertim i linjave elektrike ajrore
Ndertime vilesh turistike tek kepi i rodonit
Ndertime vilesh turistike tek kepi i rodonit
Punime ne rruge
Punime ne rruge
Rehabilitim te lumit te Tiranes
Rehabilitim te lumit te Tiranes
Rikonstruksioni i shkolles Vasil Shanto
Rikonstruksioni i shkolles Vasil Shanto
Shtrime sheshesh Durres
Shtrime sheshesh Durres
Stacione dhe impiante elektrike
Stacione dhe impiante elektrike
Rehabilitim dhe zgjatim te ujesjellesit te Kamzes
Rehabilitim dhe zgjatim te ujesjellesit te Kamzes

Projekte

Rikonstruksioni i shkolles Ismail Qemali
Rikonstruksioni i shkolles Ismail Qemali

Mjete dhe Makineri