Secondary Adv

Studio ligjore Cipi

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

Studio ligjore Çipi me perfaqesues ligjor Avokat Mikel Çipi ofron shërbimin ligjor të përfaqësimit nëpërmjet një përkushtimi maksimal dhe profesional. Studio ligjore Çipi ushtron aktivitetin e saj sipas rregullimeve të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesave dhe përfaqësimin e klientëve. Në një mjedis të ndërlikuar dhe konstant të vazhdueshëm ligjor, ne ofrojmë këshilla të drejtpërdrejta dhe pragmatike për klientët që kërkojnë zgjidhje praktike ligjore. Përfshirja jonë akademike na mban vazhdimisht në krah të zhvillimeve të fundit ligjore. Ndërtimi i marrëdhënieve të forta dhe të vërteta me klientët tanë mbetet prioriteti ynë kryesor për të bërë biznes. Përmes profesionalizmit dhe angazhimit tone, jemi të gatshëm në çdo kohë të përmbushim nevojat e klientëve tanë si dhe t’i mbështesim ata në projektet e tyre. Duke bërë zgjedhjen për të ofruar këshilla të përshtatura, ne dëshirojmë të njohim klientët tanë dhe mjedisin e tyre sa më shumë të jetë e mundur, që nënkupton një marrëdhënie të bazuar në besim, të ndërtuar në një afat të gjatë së bashku me një intuitë personale të fortë dhe ekskluzive.

Çfarë ofron

Studio ligjore Cipi është themeluar me qëllim që t’ju ofrojë klientëve të saj shërbim të specializuar në fushën e së drejtës, duke i përfaqësuar ata në çështjet e tyre dhe duke u ofruar shërbime ligjore e juridike efektive.
-  Ne u garantojmë klientëve tanë, komunikim të shpejtë dhe të detajuar, korrektësi dhe ndershmëri.
-  Ne nuk japim informacione konfidenciale që kanë të bëjnë me klientët tanë, pa miratimin paraprak nga ana e tyre.
-  Ne i këshillojmë klientët tanë në mënyrë profesionale e konstruktive në momentin e duhur, lidhur me problematikat e çështjes së paraqitur.
-  Ne i shpjegojmë klientëve tanë ligjin dhe linjën e veprimeve ligjore që do të ndjekim, duke evidentuar pasojat e mundshme në favorin apo në disfavorin e tyre.
-  Ne i informojmë klientët tanë për çështje të rëndësishme, që kanë të bëjnë me përfaqësimin në kohë, me qëllim që të shfrytëzojnë mundësitë e ofruara nga ligji.
-  Ne veprojmë me objektivitet dhe në interesin më të lartë të klientëve tanë, për zgjidhjen më të përshtatshme të problemeve apo konflikteve të tyre.
Zyra jonë nuk ofron vetëm shërbime të shpeja, ajo ofron edhe mbështetje të mëvonshme në të gjitha problemet përkatëse që mund të dalin ne raste te veçanta, gjatë gjithë kohës që jeni në listën e klientëve tanë.

Shërbime

Asistence administrative
Asistence administrative
Asistence ligjore
Asistence ligjore
Bisedime tregtare
Bisedime tregtare
Hartim kontratash
Hartim kontratash
Hartime aktesh ligjore
Hartime aktesh ligjore
Keshilla ligjore per korporata
Keshilla ligjore per korporata
Konsulenca ligjore familjare
Konsulenca ligjore familjare
Konsulence juridike
Konsulence juridike
Konsulence ligjore civile
Konsulence ligjore civile
Konsulence ligjore penale
Konsulence ligjore penale
Ndarje e pasurise se perbashket
Ndarje e pasurise se perbashket
Opinione ligjore
Opinione ligjore
Perfaqesim administrativ
Perfaqesim administrativ
Perfaqesim gjyqesor
Perfaqesim gjyqesor
Perfaqesim per sherbime ligjore jashte vendit
Perfaqesim per sherbime ligjore jashte vendit
Perfaqesim per sherbime ligjore ne Hage dhe Strasbourg
Perfaqesim per sherbime ligjore ne Hage dhe Strasbourg
Sherbim ligjor per pasurite e paluajtshme
Sherbim ligjor per pasurite e paluajtshme
Sherbime ligjore administrative
Sherbime ligjore administrative
Sherbime ligjore per aksidente rrugore
Sherbime ligjore per aksidente rrugore
Sherbime ligjore per institucione shteterore dhe private
Sherbime ligjore per institucione shteterore dhe private
Sherbime ligjore per procedura divorci
Sherbime ligjore per procedura divorci
Sherbime ligjore per vepra penale
Sherbime ligjore per vepra penale
Sherbime ligjore per zgjidhje martesore
Sherbime ligjore per zgjidhje martesore
Sherbime ligjore pronesie
Sherbime ligjore pronesie
Sherbime ligjore tregtare
Sherbime ligjore tregtare
Themelim Shoqerish Tregtare
Themelim Shoqerish Tregtare
Zyra ligjore per biznese private dhe publike
Zyra ligjore per biznese private dhe publike
Zyre avokatie,studio ligjore
Zyre avokatie,studio ligjore
Zyre ligjore ndermjetesimi
Zyre ligjore ndermjetesimi
Zyre ligjore per aksidente ne pune
Zyre ligjore per aksidente ne pune

Partnere

kushe