Secondary Adv

BALKAN SAFETY

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

Balkan Safety & Training Services shpk (BS&TS) është një kompani  e ndodhur në Shqipëri me seli në Tiranë. Drejtorët e kompanisë kanë identifikuar një nevojë në rajon për një burim këshillimi dhe trajnimi, "një ndalesë" në persona kompetentë, profesionalë dhe fleksibël, me qëllim që të ndihmojnë organizatat në arritjen e pajtueshmërisë me legjislacionin dhe praktikat më të mira të shëndetit, sigurisë, vlerësimin dhe kontrollin e ndikimit në mjedis të aktiviteteve të tyre.

BS & TS është një kompani multinacionale. Drejtuesit dhe stafi kanë një njohuri të gjerë të historisë, kushteve dhe nevojave, si dhe përvojën e konsiderueshme ndërkombëtare brenda një spektri të larmishëm të industrive, duke përfshirë: Prodhim industrial, inxhinieri mekanike dhe elektrike dhe ndërtim.

 

Gjeografikisht, BS & TS ka përqendruar përpjekjet fillimisht brenda Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Rumanisë, Maqedonisë, Bullgarisë, Malit të Zi, Kroacisë, Serbisë dhe Kosovës dhe synon ta zgjerojë rrjetin e qendrave të tyre të trajnimit.

Ne jemi kompani me përgjegjësi të kufizuar për  “Shëndet, Siguri, Mbrojtje dhe Mjedis (HSSE)” Me shumë vite përvojë në rajonin e Ballkanit, njerëzit tanë janë me eksperiencë dhe të kualifikuar në specializimet e tyre individuale. 

 

Ne përpiqemi të gjejmë mënyra ekonomike dhe pragmatike për të udhëzuar dhe ndihmuar organizatat që të jenë në pajtim me ligjin dhe rregulloret e HSSE, si dhe duke i ndihmuar ata në zhvillimin e përfitimeve morale, sociale dhe financiare. Ne do të bëjmë çdo përpjekje për të akomoduar çdo kërkesë për çdo shërbim brenda fushës sonë dhe gjithmonë do të kryejmë angazhimet tona profesionalisht dhe me mirëbesim.

Çfarë ofron

BS & TS ofron shërbimet e mëposhtme brenda çdo industrie:

- Trajnimi themelor dhe i avancuar për punëtorët i ”Shëndetit, Sigurisë dhe Mjedisit (HSE)”.

- Trajnimi bazë dhe i avancuar i HSE për menaxherët dhe mbikëqyrësit.

- Trajnim dhe këshillim për drejtuesit e lartë dhe eprorët e kompanisë.

- Trajnim dhe këshillim për parandalimin dhe kontrollin e zjarrit.

- Auditim i bizneseve sipas standardeve ndërkombëtare për pajtueshmërinë me HSE.

- Inspektime në vendin e punës për çdo kompleksitet.

- Trajnim me shkrimin i metodave efektive në punë.

- Identifikimi dhe hartimi i procedurave të HSE dhe Sistemeve të Sigurisë në Punë.

- Trajnim për identifikim të rrezikut dhe / ose përpilimin e vlerësimeve të rrezikut.

BS & TS mirëpret bisedime nga cdo industri dhe kompani apo organizatë dhe është e gatshmë të diskutojë se si mund ta përmirësojë reputacionin e kompanisë suaj.

Kompania BS & TS është miratuar nga Instituti Ndërkombëtar i Menaxhimit të Rrezikut dhe Sigurisë (IIRSM) dhe TUV Austria.

Shërbime

Auditim kompanish
Auditim kompanish
Certifikim per sigurine ne pune
Certifikim per sigurine ne pune
Kompani per trajnime per sigurine ne pune
Kompani per trajnime per sigurine ne pune
Kompani sigurimi per shendetin ne pune
Kompani sigurimi per shendetin ne pune
Kompani trajnimesh per siguri ne pune
Kompani trajnimesh per siguri ne pune
Konsulence per trajnime
Konsulence per trajnime
LIGJI 10237 per sigurine dhe shendetin ne pune
LIGJI 10237 per sigurine dhe shendetin ne pune
Metodika pune per sektorin e ndertimit
Metodika pune per sektorin e ndertimit
Parandalim ndaj zjarrit
Parandalim ndaj zjarrit
Siguri per pune ndaj lartesise
Siguri per pune ndaj lartesise
Siguria dhe shendeti ne pune
Siguria dhe shendeti ne pune
Siguria ne pune ne sektorin industrial
Siguria ne pune ne sektorin industrial
Siguria ne pune
Siguria ne pune
Siguria ne punime elektrike
Siguria ne punime elektrike
Sistem i sigurte ne pune
Sistem i sigurte ne pune
Standardet nderkombetare dhe lokale HSE
Standardet nderkombetare dhe lokale HSE
Trajnim dhe keshillim per drejtuesat HSE
Trajnim dhe keshillim per drejtuesat HSE
Trajnime HSE
Trajnime HSE
Trajnime per mbrojtje ne pune
Trajnime per mbrojtje ne pune
Trajnime per siguri ne pune
Trajnime per siguri ne pune
Trajnime per sigurine ne pune ne sektorin e ndertimit
Trajnime per sigurine ne pune ne sektorin e ndertimit
Trajnime per sigurine ne pune
Trajnime per sigurine ne pune
Trajnime per zjarrin
Trajnime per zjarrin
Trajnimi themelor dhe i avancuar i Shendetit, Sigurise dhe Mjedisit (HSE) per punetoret
Trajnimi themelor dhe i avancuar i Shendetit, Sigurise dhe Mjedisit (HSE) per punetoret
Vleresim risku ne pune
Vleresim risku ne pune

Punë të kryera

Devoll HEPP Banja
Devoll HEPP Banja
Devoll HEPP in Banja
Devoll HEPP in Banja
Environment in Banja
Environment in Banja
BALKAN SAFETY1555492573
BALKAN SAFETY1555492594
BALKAN SAFETY1555492620