Secondary Adv

S.M.O Union

Adresa:Rr.Siri Kodra, nd 94, Njesia Bashkiake nr 8, Tirane, Albania

Filiale: Beltoje, Shkoder, Albania

Dergoji email
kompanise

 

Përshkrimi

SMO Union është një shoqëri me përvojë gati 20-vjeçare në fushën e ndërtimit, kryesisht në punimet e ndërtimit në rrugë, rrugë inter urbane kryesore dhe dytësore, rrugë rurale, superstrada dhe ne mirëmbajtjen e tyre. Gjithashtu, SMO Union ka si aktivitet të sajin edhe prodhimin e asfalto-betonit dhe betonit.Aktualisht shoqëria është një nga kompanitë më të rendesishme në këtë sektor dhe është në proces ndërtimi të disa akseve rrugore nacionale e lokale të Shqipërisë si dhe të disa godinave multifunksionale. Punimet që ka realizuar kanë qenë të larmishme dhe në shumicën e rasteve të një shkalle vështirësie jo të vogël në aspektin ndërtimor dhe inxhinierik. Në të gjitha rastet, duke patur mbështetjen e një stafi të kualifikuar inxhinierësh, teknikësh, financierësh dhe pa dyshim të të gjitha hallkave që përbëjnë një shoqëri ndërtimore, është bërë e mundur që të japë zgjidhjet më të mira në të gjitha aspektet, duke patur parasysh konkurimin në treg me atë të cilësisë së punimeve.

Çfarë ofron

Kompania SMO Union shpk ofron në tregun Shqiptar:
1.Ndertim infrastrukture publike duke perfshire rruge te te gjithave niveleve, superstrada dhe autostrada, ujesjelles, ndertime linjash elektrike te tensionit te larte dhe te ulet, ura dhe vepra arti te madhesive dhe kategorive te ndryshme.
2.Ndertime civile dhe industriale ku perfshihen, ndertime banesash te madhesive dhe veshtiresive te ndryshme,ndertim objektesh social ekonomike,ndertim objektesh industriale dhe magazinash.
3.Prodhimin e asfalto betonit dhe te betonit.SMO Union disponon mbi 100 mjete dhe makineri të rënda ndërtimi si: Eskavator; Rula; Asfaltshtrues; Buldoziere; Fadroma etj, si edhe dy fabrika për prodhimin e asfaltit dhe tre fabrika për prodhimin e betonit. Asetet e kësaj kompanie kapin vlera të konsiderueshme për tregun vendas. Misioni i  SMO Union është të ofrojë cilësi punimesh dhe korrektësi maksimale në të gjithë aktivitetet e saj duke u bazuar në strukturat e mirë-organizuara, profesionalizmin e lartë teknik, afatet kohore dhe respektimin e standarteve.
4.Kompania eshte e pajisur me certifikatat ISO 9001; 14001; 18001.

Shërbime

Mirembajtje rrugesh
Mirembajtje rrugesh
Ndertim linjash elektrike
Ndertim linjash elektrike
Ndertim pallatesh
Ndertim pallatesh
Ndertim rrugesh
Ndertim rrugesh
Ndertim ujesjellsash
Ndertim ujesjellsash
Ndertim urash dhe vepra arti
Ndertim urash dhe vepra arti
Ndertime civile
Ndertime civile
Prodhim asfalti
Prodhim asfalti
Punime betoni
Punime betoni
Shtrim Asfaltbetoni
Shtrim Asfaltbetoni
Prodhim betoni
Prodhim betoni
Prodhim asfalto-betoni
Prodhim asfalto-betoni
Ndertime industriale
Ndertime industriale
Ndertim objektesh social ekonomike
Ndertim objektesh social ekonomike
Kanalizime
Kanalizime
Ndertime qendra polifunksionale
Ndertime qendra polifunksionale
Ndertim objektesh industriale dhe magazinash
Ndertim objektesh industriale dhe magazinash
Ndertim infrastrukture publike
Ndertim infrastrukture publike
Ndertim dige
Ndertim dige
Fabrike per prodhim betoni
Fabrike per prodhim betoni

Historiku

Shoqëria SMO Union shpk është themeluar në vitin 1994 në Shkodër. Që nga themelimi e deri më sot, shoqëria SMO Union ka ushtruar aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme social-kulturore, ndërtime të reja shumëkateshe, qendra historike, rrugë të ndryshme nacionale e rurale, ujësjellësa, kanalizime, etj. Kompania eshte nder prodhuesit me te medhenj te betonit dhe asfaltobetonit.Kompania SMO Union ka në stafin e saj më shumë se 80 punonjës me eksperiencë, të cilët kanë pasur një rol të rëndësishëm në rritjen progresive të kësaj kompanie.

Punë të kryera

Rruga e hyrjes ne Shkoder
Rruga e hyrjes ne Shkoder
 Rruga Lac-Patok
Rruga Lac-Patok
Rruga e kopshtit zoologjik, Tirane
Rruga e kopshtit zoologjik, Tirane
Unaza e Shkodres
Unaza e Shkodres
Ura e Bunes Shkoder
Ura e Bunes Shkoder
Argjinatura ne Lumin Buna
Argjinatura ne Lumin Buna
Autostrada Fushe-Kruje-Milot
Autostrada Fushe-Kruje-Milot
Godine Banimi, Shkoder
Godine Banimi, Shkoder
Mbrojtje dhe Sistemim i Diges Qyrsaç, Lumi Drin
Mbrojtje dhe Sistemim i Diges Qyrsaç, Lumi Drin
Mure Mbrojtese në Lumin Buna
Mure Mbrojtese në Lumin Buna
Ndertesa Administrative, H C Koman
Ndertesa Administrative, H C Koman
Rehabilitim, Diga Zadeje
Rehabilitim, Diga Zadeje
Rruga Bajram Curri- Cerrnice
Rruga Bajram Curri- Cerrnice
Rruga dhe sheshet brenda H C Vau Dejes
Rruga dhe sheshet brenda H C Vau Dejes
Rruga dhe Ura ne Qerret e Karpen, Kavaje
Rruga dhe Ura ne Qerret e Karpen, Kavaje
Rruga Kala Lezhe
Rruga Kala Lezhe
Rruga ne Digen e Komanit
Rruga ne Digen e Komanit
Rruga Transballkanike, Vlore
Rruga Transballkanike, Vlore

Partnere

albaCurri shpkGeci shpkGener 2GjokaVaraku-e shpk

Certifikime