Secondary Adv

Land & Co

Adresa: Rruga Mine Peza pallati i ri 8-katesh ngjitur me porten e shkolles Hasan Vogli 6/1, Tirane, Albania

 

Dergoji email
kompanise

+355 68 90 99 009
Asistence mbi informacionin nga ACP

 

Përshkrimi

 

Land & co është një kompani projektuese shqiptare në fushën e ndërtimit si dhe në tregëtimin e aparteve elekrtonike që janë në shërbim të ndërtuesve dhe të projektuesve në gjeodezi dhe topografi. Firma Land & co shpk është e specializuar në dixhitalizimet e hartave kadastrale të pasurive të paluajteshme. Land & co ka pasur kontrata të vazhdueshme me NMP per SRPP për një periudhë prej 15 vitesh dhe ka arritur të bëjë punime shumë të specializuara me programet GIS. Land & co bashkëpunon me kompaninë Topcon,  një nga prodhuesit më të medhënj të instrumentave gjeodezik dhe të pajisjeve mjeksore. Stafi i kualifikuar i inxhiniereve dhe produktet tekonolgjike kanë bërë që emri i kompanisë të rritet më kalimin e viteve, si një ndër kompanitë lidër në projektim dhe tregtimin e instrumentave matës.

Çfarë ofron

Land & co  ka ekskluzivitetin e nevojshem të Topcon për tregëtimin dhe mbulimin e servisit si dhe të gjitha garancitë që Topcon siguron. Kompania ofron të gjitha modelet e pajisjeve dhe instrumentave matës për punime në ndërtim. Land & co ofron shërbime në fusha të ndryshme me:

-Projektime Civile

-Projektime Rrugesh

-Projektime Hidroteknike

-Projektime Gjeodezike 

-Distributor i  Brand: TOPCON, LASER TECHNOLOGY, INTUICOM

-Regjistrim fillestar te Pasurive te Paluajteshme

-Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh inxhinierike 

-Monitorime te zhvendosjeve ne objekte strategjike gjate lekundjeve te termeteve

-Studime gjeoteknike për bazamentet e tokës për përbërjen dhe qëndrueshmërinë

-Shërbim rrjeti CORS - GPS - GNSS profesional nepermjet 

-TOPNET LIVE ALBANIA

-Fotografim Ajror me rezolucion 2-5 cm nepermjet teknologjise UAV 3D orthofoto dhe modelim dixhital i terrenit  

Kompania është e aftë të kryejë punime të specializuara në GIS me programet: ArcGis (ESRI); Arc GIS; Civil Design 3D (autodesk).; AutocadMap (autodesk); Autodesk; Land Development(autodesk); Field Survey(autodsk); Field Survey; Cad Overlay 2002 (autodesk); Survey(Autodesk) dhe Geomedia (INTERGRAF).

 

Shërbime

Rilevime me  Marresa GNS, te gjitha ne nje
Rilevime me Marresa GNS, te gjitha ne nje
Projektime rrugesh
Projektime rrugesh
Projektime hidroteknike
Projektime hidroteknike
Projektime gjeodezike dhe rilevime topografike
Projektime gjeodezike dhe rilevime topografike
Projektime civile
Projektime civile
Sherbime rrjeti CORS, GPS, GNSS
Sherbime rrjeti CORS, GPS, GNSS
Fotografim Ajror,UAV 3D orthofoto, modelim dixhital i terrenit
Fotografim Ajror,UAV 3D orthofoto, modelim dixhital i terrenit
Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh inxhinierike
Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh inxhinierike
Regjistrim i Pasurive te Paluajtshme
Regjistrim i Pasurive te Paluajtshme
Studime gjeoteknike per bazamentet e tok?«s p?«r perberjen dhe qendrueshmerine
Studime gjeoteknike per bazamentet e tok?«s p?«r perberjen dhe qendrueshmerine
Sherbime rrjeti RTK
Sherbime rrjeti RTK
Rrjeti TOPNET LIVE ALBANIA
Rrjeti TOPNET LIVE ALBANIA
Montim i stacioneve te GPS
Montim i stacioneve te GPS
Sherbim Rrjeti ne terren
Sherbim Rrjeti ne terren
Sherbime rrjeti DGPS
Sherbime rrjeti DGPS

Historiku

Kompania Land & co shpk është krijuar në vitin 1996, e licensuar për punime topogjeodezike në objektet inxhinierike dhe rilevimet topografike. Eshte e certifikuar sipas standarteve ISO 9001:2008 per projektim, supervizim dhe kolaudim punimesh në rrugë, hekurudha, ura, ndërtime civile, industriale, ujësjelles, topografi dhe studime gjeologjike, licensuar nga Ministria e Transportit dhe e Infrastruktures. Land & co ka filluar me punime në vitin 1997 në azhornimin dhe rilevimin për përgatitjen e hartave treguese të pasurive të paluajteshme si dhe ka realizuar dy projekte rrugesh nacionale e kontraktuar nga Autoriteti Rugor Shqipetar, supervision, kolaudim të  rrugëvë të brendshme, hartim planesh urbanistike si dhe një sërë punësh të tjera ndër vite në të gjithë vendin.

Punë të kryera

Kalaja e Kanines, Vlore
Kalaja e Kanines, Vlore
Plani urbanistik i Komunes Lukove
Plani urbanistik i Komunes Lukove
 Projekt i rruges  Kthesa Dardhe-Boboshtice
Projekt i rruges Kthesa Dardhe-Boboshtice
Rilevimi i zones Skavice-Tejdrine
Rilevimi i zones Skavice-Tejdrine
Piketim Objekti per rregjistrimin e pasurive te paluajtshme
Piketim Objekti per rregjistrimin e pasurive te paluajtshme
Supervision dhe kolaudim rrugesh,  Kamez
Supervision dhe kolaudim rrugesh, Kamez
Studim gjeoteknik i Gjirit te Lalzit
Studim gjeoteknik i Gjirit te Lalzit
Punime ne unazen e re te Tiranes me gps Topcon GRS-1
Punime ne unazen e re te Tiranes me gps Topcon GRS-1
Hec Valbone
Hec Valbone

Partnere

Topconard.incgeomaticaintuicomlaser-technologytracasa

Video

Certifkime