Secondary Adv

Tirana Due

Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km5, Rruga “Monun”, Nr.8 Kashar - Tirana - Albania

Dergoji email
kompanise

 

Përshkrimi

 

Pas me shume se 17 vitesh eksperience ne fushen e konstruksioneve te ndryshme mekanike, impianteve te inerteve, impianteve te pasurimit te mineraleve, impianteve te prodhimit te betonit, firma jone eshte udheheqese ne zhvillimin e kapaciteteve prodhuese ne fushen tone te veprimtarise duke i paraprire kerkesave afat shkurter dhe afat mesem te tregut. Duke u bazuar ne eksperiencen dhe punen e palodhur dhe te kualifikuar te stafit tone inxhiniero-teknik jemi ne gjendje te afrojme zgjidhje te problemeve dhe kerkesave te kohes dhe tregut me shpejtesine, korrektesine dhe cilesine qe tregu kerkon sot per nje konkurence te ndershme dhe nje zgjidhje sa me te shpejte te  kerkeses ne fushen e mekanikes. Gjate viteve firma jone " Tirana Due" ka alternuar aktivitetin tregtar me ate prodhues. E nisur nga kerkesat e tregut ne zhvillim, ne fillimet e aktivitetit te saj firma jone e ka filluar aktivitetin ne vitin 1997 si aktivitet tregetar te pjeseve te nderimit dhe mirembajtjen e impianteve ekzistuese te prodhimit te inerteve aq te domosdoshem ne fushen e ndertimit dhe zhvillimit infrastrukturor te vendit tone. Stafi qe ka ne perberje "Tirana Due" sh.p.k eshte pika me e forte per realizimin e objektivave, eshte i specializuar per te arritur zhvillimin ne nje kompani moderne dhe te industrializuar. Sot numerohen mbi 90 impiante te cilat mirembahen, rikostruktohen ushqehen me pjese nderimi nga firma jone.  

Çfarë ofron

Fushat e aktivitetit te "Tirana Due"sh.p.k jane si me poshte:

-    Projektim, prodhim, montim dhe venie ne shfrytezim te impianteve te inerteve dhe te betonit nga fondamentet e betonit ne dorezimin e impiantit gati per shfrytezim pasi jane kryer dhe provat teknike per te arritur kapacitetin prodhues te projektuar.

-    Furnizimi me pjese nderimi per makinerite e thyerjes se gureve.

-    Furnizimi me pjese kembimi per makinerite e fraksionimit (sita me thurje dhe te perforuara)

-    Furnizimi me ripa gome te madhesive dhe fushave te ndryshme te perdorimit dhe ngjitjen e tyre me ane te presave me vullkanizim.

-    Furnizim me rula per transportier, te tipeve dhe dimensioneve te ndryshme. 

-    Projektimi, prodhimi, montimi i kapanoneve metalike sipas porosise

-    Projektimi, prodhimi, montimi i impianteve te pasurimit te mineraleve.

-    Projektimi, prodhimi, montimi i urave mbikaluese me konstruksion metalik.

-    Projektimi, prodhimi, montimi i konstruksioneve te ndryshme metalike si kapriata, trare, kollona.

-    Prodhim, montim konstruksione mbajtese tek gropat e ndertimeve te ndryshme qe realizojne katet e nendheshme.

-    Prodhim, montim te rezervuareve karburanti me volume te ndryshme.

-    Derdhje gize dhe celiku dhe punimi i tyre si suporte, karkasa reduktori, pulexho etj.

-    Projektim prodhim, montim, venie ne shfrytezim te impianteve te pasurimit te mineraleve.

-    Ofrojme eksperiencen e stafit tone per te kryer dhe oponenca te ndryshme ne lidhje me firmat e tjera ne sherbim te klientit.

-    "Tirana Due" sh.p.k eshte gjithashtu e licensuar per te ushtruar aktivitetin e saj dhe ne fushen e ndertimit.

Gama e makinerive te projektuara dhe prodhuara nga firma jone eshte si me poshte :

-    Transportier te dimensioneve dhe gjatesive te ndryshme

-    Sita vibruese te permasave dhe kapaciteteve te ndryshme

-    Ushqyes te ndryshem

-    Bunker 

-    Larese rere

-    Panele elektrik te linjave te inerteve dhe atyre te betonit

-    Site baraban

-    Klasifikatore hidraulike

Objektivi afatshkurter i firmes tone eshte prodhimi i mullinjeve te bluarjes se materialeve inerte te perdorshem ne linjat e inerteve. Aktualisht jemi ne fazen e projektim - eksperimentimit te ketij projekti te rendesishem.

Realizimi i te gjitha atyre qe jane paraqitur me siper realizohet nga bashkepunimi i ngushte klient   staf inxhiniero-teknik   Partner te huaj.

Nuk mund te leme pa permendur dhe partneret tane te huaj Italian, Greke, Gjerman te cilet na kane ofruar shpesh here asistencen dhe eksperiencen e tyre te gjate per te realizuar projekte nga me te veshtirat po nga te cilat kemi grumbulluar pervoje te madhe.

Pa as me te voglin dyshim per arsyet e permendura me siper duke shtuar dhe se "Tirana Due" sh.p.k zoteron nje baze shume te mire makinerish jemi te bindur qe Firma jone eshte ne gjendje te bashkepunoj me kedo per te realizuar me sukses, ne kohe dhe me cilesi projekte e realizime nga me te ndryshmet ne fushen e mekanikes.

Gjithmone do te jemi te hapur dhe koherent per bashkepunime me partnere te huaj dhe vendas per realizimin e projekteve te ndryshme.

Se fundemi shfrytezojme rastin t`ju falenderojme per kohen qe na vute ne dispozicion per tu njohur me veprimtarine e Firmes "Tirana Due"

Latest Projects

Shenim: Referenca te punimeve te kryera se fundmi:

-    Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Goxherre, Kraste

-    Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Zona e re Kraste

-    Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Fllake Durres 

Shërbime

Impiante asfalt betoni
Impiante asfalt betoni
Impiante asfaltobetoni
Impiante asfaltobetoni
Impiante betoni te levizshme
Impiante betoni te levizshme
Impiante inertesh
Impiante inertesh
Impiante thyese
Impiante thyese
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Pjese kembimi per makineri
Pjese kembimi per makineri
Prodhim impiante per inerte
Prodhim impiante per inerte
Prodhim,Montim Kapanonesh metalike
Prodhim,Montim Kapanonesh metalike
Transportiere
Transportiere
Projektim impiante inertesh
Projektim impiante inertesh
Kapanone industriale
Kapanone industriale
Impiante seleksioni mineralesh
Impiante seleksioni mineralesh
Impiante pasurimi mineralesh
Impiante pasurimi mineralesh
Impiante betoni
Impiante betoni
Depozita karburanti
Depozita karburanti
Konsulence teknike
Konsulence teknike
Linje dorezimi inertesh
Linje dorezimi inertesh
Linje portative ngarkimi kontenieresh me dhe pa peshim
Linje portative ngarkimi kontenieresh me dhe pa peshim
Makineri sitosese vibruese
Makineri sitosese vibruese
Mbikalime kembesoresh
Mbikalime kembesoresh
Pjese nderrimi per makineri industriale
Pjese nderrimi per makineri industriale
Projektim - prodhim impiante industriale
Projektim - prodhim impiante industriale
Projektim-prodhim –montim i linjes se thyerjes se skorjeve dhe te linjes se seleksionimit te kromit
Projektim-prodhim –montim i linjes se thyerjes se skorjeve dhe te linjes se seleksionimit te kromit
Riparime dhe sherbime per konstruksione
Riparime dhe sherbime per konstruksione

Punë të kryera

 Impiant i Pasurimit te Kromit
Impiant i Pasurimit te Kromit
 Impinat perpunim Inertesh
Impinat perpunim Inertesh
Kontruksion mbajtes per 6 kate te nendheshme te nje pallati shume katesh ne Tirane ( perballe Katedrales se Re Ortodokse )
Kontruksion mbajtes per 6 kate te nendheshme te nje pallati shume katesh ne Tirane ( perballe Katedrales se Re Ortodokse )
Projektim-prodhim-montim i linjes se prodhimit te inerteve me kapacitet 40 m3ore ne Permet
Projektim-prodhim-montim i linjes se prodhimit te inerteve me kapacitet 40 m3ore ne Permet
Projektim-prodhim-montim i kupoles mbi ndertesen 10 katshe ne Prishtine Kosove
Projektim-prodhim-montim i kupoles mbi ndertesen 10 katshe ne Prishtine Kosove
Prodhim-montim i konstruksioneve dhe makinerive te linjes se pasurimit te kromit ne Kraste-Bulqize
Prodhim-montim i konstruksioneve dhe makinerive te linjes se pasurimit te kromit ne Kraste-Bulqize
Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Perollaj, Has
Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Perollaj, Has