Secondary Adv

Tirana Due

Adresa: Autostrada Tr-Dr, Km5, Rruga “Monun”, Nr.8 Kashar - Tirana - Albania

Dergoji email
kompanise


 

Përshkrimi

 

Tirana Due shpk operon në treg prej 17 vjetesh në fushën e konstruksioneve të ndryshme mekanike, impianteve të inerteve, impianteve të pasurimit të mineraleve dhe impianteve tëprodhimit të betonit. Firma është udhëheqëse në zhvillimin e kapaciteteve prodhuese në fushën tonë të veprimtarisë duke i paraprirë kërkesave afat shkurtër dhe afat mesëm të tregut. Duke u bazuar në eksperiencën dhe punën e palodhur dhe të kualifikuar të stafit inxhiniero-teknik kompania ofron zgjidhje të problemeve dhe kërkesave të kohës, me shpejtësi, korrektësi dhe cilësinë që tregu kërkon sot . Gjate viteve Tirana Due ka alternuar aktivitetin tregtar me atë prodhues. E nisur nga kërkesat e tregut në zhvillim, në fillimet e aktivitetit të saj firma e ka nisur aktivitetin në vitin 1997 si aktivitet tregtar të pjesëve të ndërtimit dhe mirëmbajtjes së impiantëve ekzistuese të prodhimit të inerteve të domosdoshme në fushën e ndërtimit dhe zhvillimit infrastrukturor të vendit. Stafi që ka në përbërje Tirana Due shpk është pika më e fortë për realizimin e objektivave, është i specializuar për të arritur zhvillimin në një kompani moderne dhe të industrializuar. Sot numërohen mbi 90 impiante të cilat mirëmbahen, rikostruktohen, ushqehen me pjesë nderimi nga firma. Tirana Due shpk është gjithashtu e licensuar për të ushtruar aktivitetin e saj dhe në fushën e ndërtimit. Objektivi afatshkurter i firmës është prodhimi i mullinjeve të bluarjes së materialeve inerte të përdorshëm në linjat e inerteve.

Profili i kompanise.-Anglisht-  -Shqip-

Çfarë ofron

Tirana Due sh.p.k ushtron aktivitetin në disa fusha kryesore: Projektim, prodhim, montim dhe venie ne shfrytezim te impianteve te inerteve dhe te betonit nga fondamentet e betonit ne dorezimin e impiantit gati per shfrytezim pasi jane kryer dhe provat teknike per te arritur kapacitetin prodhues te projektuar. Furnizimi me pjese nderimi per makinerite e thyerjes se gureve. Furnizimi me pjese kembimi per makinerite e fraksionimit (sita me thurje dhe te perforuara). Furnizimi me ripa gome te madhesive dhe fushave te ndryshme te perdorimit dhe ngjitjen e tyre me ane te presave me vullkanizim. Furnizim me rula per transportier, te tipeve dhe dimensioneve te ndryshme. Projektimi, prodhimi, montimi i kapanoneve metalike sipas porosise. Projektimi, prodhimi, montimi i impianteve te pasurimit te mineraleve. Projektimi, prodhimi, montimi i urave mbikaluese me konstruksion metalik. Projektimi, prodhimi, montimi i konstruksioneve te ndryshme metalike si kapriata, trare, kollona. Prodhim, montim konstruksione mbajtese tek gropat e ndertimeve te ndryshme qe realizojne katet e nendheshme. Prodhim, montim te rezervuareve karburanti me volume te ndryshme. Derdhje gize dhe celiku dhe punimi i tyre si suporte, karkasa reduktori, pulexho etj. Projektim prodhim, montim, venie ne shfrytezim te impianteve te pasurimit te mineraleve. “ Gama e makinerive te projektuara dhe prodhuara nga firma jone eshte si me poshte : Transportier te dimensioneve dhe gjatesive te ndryshme. Sita vibruese te permasave dhe kapaciteteve te ndryshme Ushqyes te ndryshem, Bunker, Larese rere, Panele elektrik te linjave te inerteve dhe atyre te betonit.

Shërbime

Impiante asfalt betoni
Impiante asfalt betoni
Impiante asfaltobetoni
Impiante asfaltobetoni
Impiante betoni te levizshme
Impiante betoni te levizshme
Impiante inertesh
Impiante inertesh
Impiante thyese
Impiante thyese
Konstruksione metalike
Konstruksione metalike
Pjese kembimi per makineri
Pjese kembimi per makineri
Prodhim impiante per inerte
Prodhim impiante per inerte
Prodhim,Montim Kapanonesh metalike
Prodhim,Montim Kapanonesh metalike
Transportiere
Transportiere
Projektim impiante inertesh
Projektim impiante inertesh
Kapanone industriale
Kapanone industriale
Impiante seleksioni mineralesh
Impiante seleksioni mineralesh
Impiante pasurimi mineralesh
Impiante pasurimi mineralesh
Impiante betoni
Impiante betoni

Punë të kryera

 Impiant i Pasurimit te Kromit
Impiant i Pasurimit te Kromit
 Impinat perpunim Inertesh
Impinat perpunim Inertesh
Kontruksion mbajtes per 6 kate te nendheshme te nje pallati shume katesh ne Tirane ( perballe Katedrales se Re Ortodokse )
Kontruksion mbajtes per 6 kate te nendheshme te nje pallati shume katesh ne Tirane ( perballe Katedrales se Re Ortodokse )
Projektim-prodhim-montim i linjes se prodhimit te inerteve me kapacitet 40 m3ore ne Permet
Projektim-prodhim-montim i linjes se prodhimit te inerteve me kapacitet 40 m3ore ne Permet
Projektim-prodhim-montim i kupoles mbi ndertesen 10 katshe ne Prishtine Kosove
Projektim-prodhim-montim i kupoles mbi ndertesen 10 katshe ne Prishtine Kosove
Prodhim-montim i konstruksioneve dhe makinerive te linjes se pasurimit te kromit ne Kraste-Bulqize
Prodhim-montim i konstruksioneve dhe makinerive te linjes se pasurimit te kromit ne Kraste-Bulqize
Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Perollaj, Has
Impianti i pasurimit te kromeve te varfra Perollaj, Has