Secondary Adv

PANAI

Adresa: Ish-Kombinati Metalurgjik, Elbasan, Albania

 

Dergoji email
kompanise

 

Përshkrimi

KOMPANIA QE SHPALOS POTENCIALIN E ENERGJISE


PANAI ShPK operon ne tregun shqiptar qe prej vitit 2006 ne fushen e Industrise se Hidrokarbureve  , duke i ofruar kesaj industrie infrastrukturen e nevojshme per funksionimin e saj . PANAI permbushe nevojat e te gjithe sektoret e industrise se lendeve djegese ku vlen te permendet , krijimi i infrastruktures per sektoret e meposhtem :
Depozitimi ( Magazinimi ) i lendeve hidrokarbure.
Transportimi i lendeve hidrokarbure.
Shitja me shumice /pakice i lendeve hidrokarbure.
Menaxhimi/Administrimi i lendeve hidrokarbure.
Si perfaqesuese e denje e industrise se rende Shqiptare PANAI ofron ne treg edhe sherbimin e ndetimit te konstruksioneve metalike . Eshte e specializuar ne ndertimin e Kapanoneve industrial dhe ne ndertimin e strukturave te karburanteve te shitjes me pakice . Pavaresisht natyres se saj Kompania ka ndertuar disa kostruksione te karakterit Civil .
Per me teper pervec zbatimit PANAI pergatit edhe projektimin e punimeve , projekte te cila gatiten nga stafi i saj i perbere nga inxhiniere me experience disa vjecare ne tregun shqiptar.
PANAI ShPK me synimin e persosjes se sherbimeve te saj dhe me qellimin e vetem , ofrimin e cilesise me te mire jo vetem ne Tregun Shqiptar por dhe ate Nderkombetar , cilesi e cila eshte vleresuar dhe nga Shteti Shqiptar , falenderon gjithe ju , kliente , bashkepunetore dhe admirues te perpjekjeve tona qe na dhuroni force per te verejtur ne horizont nje te ardhme shpresedhenese.

Çfarë ofron

Kompania PANAI i siguron tregut shqiptar infrastrukturen e nevojshme për progresin  e industrise energjitike.
- Realizimi i veprave Energjitike, kryesisht ne fushen e hidrokarbureve.
- Implementimin e linjave teknologjike per procese industriale te shumellojshme.-Autobotë - Prodhim autobotesh ( tank trailer ) për transportin e lëndëve djegese.
-Cisterna/Depozita - Prodhim Cisternash/Depozitash të natyrave, kapaciteteve të shumëllojshme.
- Silos.
-Konstruksione Metalike - Të karakterit industrial si kapanone industriale, konstruksione për karburante si dhe të karakterit civil.
-Instalime linjash - Krijimi i sistemeve te transmetimit te lendeve djegese nga vendi i depozitimit ne vendin e shitjes si dhe per detyra inxhinierike te natyrave te tjera.
-Tregti pajsjeve teknologjike të industrisë të shitjes të lëndëve djegëse.
-Projektim për fushën e industrisë mekanike si projektim i detajuar cisternash, konstruksionesh metalike edhe autobotë të punuara nga Departamenti ixhninierik i PANAI.

Shërbime

Rezervuare per Fraksionet e Naftes
Rezervuare per Fraksionet e Naftes
Prodhim i Autoboteve
Prodhim i Autoboteve
Depozita-Cisterna Cilindrike Nentokesore
Depozita-Cisterna Cilindrike Nentokesore
Depozita mbitokesore per ndermarrje
Depozita mbitokesore per ndermarrje
Silos
Silos
Agregate per Linje Teknologjike
Agregate per Linje Teknologjike
Kembyes Nxehtesie
Kembyes Nxehtesie
Mirembajtje e veprave Energjitike
Mirembajtje e veprave Energjitike
Projektim,Prodhim i Konstruksioneve Metalike,kapanone Industriale
Projektim,Prodhim i Konstruksioneve Metalike,kapanone Industriale
Projektim dhe instalim linjash tubacionesh
Projektim dhe instalim linjash tubacionesh
Stacione Pompash
Stacione Pompash
Sherbime Saldimi
Sherbime Saldimi
Tregti te pajsjeve teknologjike per shitjes e lendeve djegese me pakice
Tregti te pajsjeve teknologjike per shitjes e lendeve djegese me pakice
Tregti tuba, llamarina, profile metalike
Tregti tuba, llamarina, profile metalike
Konstruksione Metalike te Natyres Civile
Konstruksione Metalike te Natyres Civile
Industria e hidrokarbureve
Industria e hidrokarbureve
Vepra dhe impiante energjitike
Vepra dhe impiante energjitike
Sherbime Meteorologjike
Sherbime Meteorologjike
Sisteme dhe rrjete tubacionesh
Sisteme dhe rrjete tubacionesh
Karpenteri metalike per linja prodhimi
Karpenteri metalike per linja prodhimi

Punë të kryera

Konstruksione Metalike
Konstruksione Metalike
Depozite Ndermarrje
Depozite Ndermarrje
Kembyes Nxehtesie,Serbetine,Tirane
Kembyes Nxehtesie,Serbetine,Tirane
Depozitat e Nderrmarjeve
Depozitat e Nderrmarjeve
Kapanon Industrial, Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan
Kapanon Industrial, Ish Kombinati Metalurgjik Elbasan
Cisterne Vertikale e Depozitimit te Naftes,Elbasan.
Cisterne Vertikale e Depozitimit te Naftes,Elbasan.
Kembyes Nxehtesie(Serbetine)
Kembyes Nxehtesie(Serbetine)
Stacion furnizimi me shumice i hidrokarbureve, Patos
Stacion furnizimi me shumice i hidrokarbureve, Patos
Αutobot (Depozite)
Αutobot (Depozite)

Partnere

bolv-oilporto-romanoit-oilkurum