Secondary Adv

Vendimi i qeverise, 200 punesime praktikantesh ne institucione - Paga deri ne nivelin IV-b

Share on Google+

Çdo vit në institucionet shtetërore do të punësohen 200 praktikantë të cilët do të trajtohen me pagë deri në nivelin IV-b.

 

“Ministria përgjegjëse për rininë dërgon në ministrinë përgjegjëse për financat numrin e praktikantëve që do të punësohen në çdo institucion të administratës shtetërore, në kuadër të programit kombëtar të praktikave të punës për çdo vit buxhetor. Ministria përgjegjëse për financat njofton degët e thesarit për numrin e praktikantëve që do të paguhen brenda fondeve të  miratuara për institucionin përkatës në ligjin vjetor të buxhetit”përcaktohet në vendim./Scan


Më të lexuarat