Secondary Adv

Panairi Nderkometar i Mobilerise SHQIPERIA 2015

 

Panairi i Mobilerisë ka filluar me edicionin e parë në vitin 2003. Më parë ky sektor i industrisë ishte pjesë e panaireve të përgjithshme, por me ndërgjëgjsimin e kompanive për rëndësinë e panaireve si pjese e marketingut dhe promocionit miks, u shtuan kërkesat për pjesmarrje. Si rrjedhojë, duke qënë se siperfaqet që disponon Shqiëria për panaire nuk i kalojnë 3000 m2, ky sektor u formua si panair i profilizuar.
Cdo vijimësi edicionesh ky panair ka pasur sukses si nga ana e ekspozuasve, të cilët janë të lamive të ndryshme të ketij sektori industrial dhe të vendeve të ndryshme ndërkombëtare dhe nga ana e vizitorëve të cilët po ashtu janë të vendeve të ndryshme ndërkombëtare dhe të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, gjithashtu dhe konsumatorë direktë. Ky edicion si vazhdim i tradites edhe kete vit sillet nga nje organizator si SHPDSH, e cila lindi dhe u themelua ne kete panair, duke mbeshtetur fort antaret e saj me nje nga objektivat e saj, promovimin dhe marketimin e kesaj industrie ne Shqiperi.


Funksioni i marketingut të panairit
Marketingu mund të kuptohet si, koordinim, planifikim dhe monitorim i të gjitha aktiviteteve të kompanisë te drejtuara drejt pranisë dhe potencialit të tregjeve. Këto aktivitete të kompanisë i shërbejnë qëllimit të përmbushjes afatgjatë të nevojave të konsumatorëve në njërën anë dhe përmbushjen se objektivave të ndërmarrjeve në anën tjetër. Për të arritur këtë, kompania duhet të sjellë varg të tërë të politikave të marketingut në loje.


Panairi nuk mund të konsiderohet thjesht si një mjet efikas i shpërndarjes, por e kundërta, ai ndikon në të gjithe elementet e marketingut miks sidomos në rastin e pajisjeve kapitale. Panairi ka ndryshuar nga të qenit thjesht një vend për të blerë. Ai është tani gjithnjë e me shume një burim i informacionit dhe komunikimit. Është një potencial i madh për marketing efektiv në pothuajse çdo aspekt. Kur një ekspozues merr pjesë në një panair ai mund të sjellin në loje politikat e tyre të kompanisë në komunikim, çmim dhe kushtet e shpërndarjes dhe produkteve. Shumica e Ekspozuesve e konsiderojnë pjesëmarrjen në një panair si një komponent integral të marketingut të tyre.Panairet shërbejnë për të përmbushur qëllimet më të ndryshme të kompanisë.


Marketingu në panairet tregtare do të thotë racionalizim, sepse panaire tregtare mund të përdoren për një shumëllojshmëri të funksioneve të ndryshme. Vështirë se ndonjë mjet tjetër të marketingut është i aftë të kombinoj prezantim e detajuar të kompanisë dhe produkteve të saj me kontakt personal të konsumatorëve.

 


Panairet janë gjithashtu burim i një numëri të shitjeve të cilat janë pjesë thelbësore përbërëse e çdo politike të shitjes së kompanisë. Kjo është aty ku procedurat e tregut, lloji dhe qëllimi i ndryshimeve, si dhe drejtimi dhe shpejtësia e zhvillimeve të vërteta të ardhshme vijnë në dritë. Ndryshe nga një reklamë në një gazetë, një letër promovuese, broshurë apo katalog të cilat të gjitha përcjellin një përshtypje krejtësisht abstrakte, në një panair produkti vetë është në qendër të vëmendjes. Makineritë dhe sistemet paraqiten në veprim dialogu midis klientit dhe ekspozuesit i cili është drejtpërdrejt i lidhur me prezantimin nga ekspert teknik.


Gama e produkteve në dispozicion është në rritje te vazhdueshme. Shkëmbimi i përvojave dhe komunikimi verbal janë duke u bërë gjithnjë e më të rëndësishm. Baza e besimit personal në mes të partnerëve të biznesit për këtë arsye është një nga faktorët më të rëndësishëm në marrjen e vendimit përfundimtar. Në nivel kombëtar dhe ndërkombëtare konkurrenca, marrëdhëniet e ngushta të konsumatorëve kanë marrë një rëndësi kyçe si një strategji për sukses. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se panvarësisht shpenzimeve të përfshira per të marrë pjesë në një panair, nuk ka situatë tjetër ku është e mundur për të gjetur aq shumë specialistë kompetent në një kohë kaq të shkurtër.


Pranimi i një produkti të ri ose të një prototipi mund të testohen shumë leht në një panair tregtar. Reagimet e vizitorëve sigurojë informacion të çmuar për hulumtimin e tregut. Një përparësi tjetër e pjesëmarrjes në një panair është mundësia për të mbajtur kontakte me konsumatorët e rregullt. Pjesëmarrja në një panair tregtar duhet të shihet shpesh si një bashkëpunim me mjete të tjera të marketingut.Të gjithë faktorët e përmendur theksojnë rëndësinë e panaireve tregtare si pjesë e marketingut miks.

 


Panairi si pjesë e komunikimit
Procesi i komunikimit paraqet një shkëmbim të lajmeve dhe informacionit. Ky është edhe rasti që në një panair tregtar, edhe pse është ekspozuesi më shumë në rolin e ofruesit të informacionit me eksplorimin e tij, prodhimet dhe stafin; vizitor për një moment merr rolin e pranuesit të informacionit, por më vonë ai gjithashtu bëhet një pjesëmarrës aktiv në shkëmbimin e informacionit. Panairi tregtar aktual merr rolin e mediumit: kështu, komunikimi është një nga funksionet qëndrore të panaireve dhe ekspozitave. Instrumentet e politikës të komunikimit të kompanive janë reklamat, promovimi i shitjeve, diskutimi i shitjeve personale dhe marrëdhëniet me publikun.


Është gjithashtu e vërtetë se një panair mund të përcjellë informacione shumë më të gjalla dhe aktive në lidhje me një produkt apo shërbim se çdo komponent tjetër i marketingut miks. Produkti gjithashtu mund të shihet ashtu si përshkruhet. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në panairet tregtare si sektori i industrise se mobilerise. Ekspozuesi ka mundësi të shumta për ti ofruar vizitoreve të Panairit një përvojë mbresëlënëse, p.sh. duke dhënë një shfaqje të produktit përkatës. Rëndësia e madhe e një panairi i bashkangjitet krahasimi me mediat e tjera për shkak të karakterit të saj multifunksionale. Asnjë medium tjetër nuk mund të ketë punësime në mënyrë të tillë individuale dhe asnjë situatë tjetër nuk ofron mundësinë e një komunikimi të tillë të drejtpërdrejtë me konsumatorët, me qëllim të krijimit të një nevojë për informacion, apo të kënaqë nevojën tashmë ekzistuese për informacion.


Pjesëmarrja në panair ndihmon një kompani për të arritur më shumë konsumatorë potencial dhe për të krijuar një përshtypje më të favorshme për klientët ekzistues. Është gjithashtu e mundur që të bëhet vetëdijësimi për ndryshimet në profilin e konsumatorëve dhe sjelljen në blerje sa më shpejt dhe më të drejtpërdrejtë në kuadër të pjesëmarrjes në një panair tregtar. Impakti i gjithë kësaj do ti sjellë kompanive shqipëtare ; rritjen e eksportit e me këtë edhe rritjen e investimeve si edhe rritjen e numrit të të punësuarve.

 


Pse krijim/rritje të eksportit?
Pasi kompanitë janë duke u ekspozuar dhe njohur nga vendi, rajoni e më gjërë do të zgjojë kureshtjen e shumë blerësve dhe investitorëve te mundshëm.
Pse rritje e Importit: Meqenëse përpunuesit e drurit shfrytëzojnë shume materiale drusore dhe aksesorë të tjerë, rritja e prodhimit të kompanive dhe kërkesa për eksport do të cojë në rritjen e kërkesës për lëndë të parë (si pllaka zdrukthi,MDF, Furnir, etj) si edhe aksesorë të tjerë.  Marrëveshjet tregtare CEFTA dhe ato me EU do ti japin shtyrje dhe mundësi shume më të favorshme prodhuesve për eksport dhe konkurrencë më të mirë.

Përshkrimi i pjesëmarrësve
Organizatorët do të marrin për bazë disa kritere për përcaktimin e ekspozuesve në panair. Pjesëmarrësit duhet të plotësojnë këto kritere:
Të jetë kompani e regjistruar legale.
Të jetë anëtare e SHPDSH, ose të bëhet.
Të promovoje produkte ose shërbime “Made in Albania”,(pra ato të jenë prodhime vendase).
Të ketë kapacitete të mjaftueshme si kompani.


Pjesmarres të tjerë nga jashtë duhet të jenë pjesë e këtij sektori të industrisë në këto linja:
Mobileri për shtëpinë
1. Mobileri për paradhomën
2. Mobileri për sallonin
3. Mobileri për kuzhinën
4. Mobileri për dhoma gjumi
5. Mobileri për dhoma fëmijësh
6. Mobileri për banjo

Mobileri per Zyra
1. Mobilie zyre
2. Atrecatura për zyra

Mobileri për hapsira publike
1. Mobileri për Hotele
2. Mobileri për Bar - Kafe
3. Mobileri për Restorante

Kopshtet
1. Mobileri për kopshte
2. Dekoracion për kopshte

Makineritë dhe Mjetet
1. Makineritë e rënda të përpunimit të drurit
2. Mjetet për perpunim të drurit
3. Materialet për riprodhim

Pajisje Shtesë
1. Aksesorë
2. Pajisje
3. Ndricim
4. Elektoshtëpiake

Objektivi kryesor i pjesëmarrjes në këto panaire është:
Rritja e “Know-how” e kompanive nga eksperiencat e njëri – tjetrit.
Zhvillimi i produkteve të reja, dizajn te ri, inovacione.
Krijimi i kontakteve të reja me mundësi të blerësve potencial – realizimi i eksportit.
Mundësia që të prezantohen produktet vendase tek kompanitë ndërkombëtare.
Vazhdimi i kontakteve të vjetra me produktet e reja.
Realizimi i eksportit me rritje në 10 % dhe rritja e investimeve të kompanitë (me këtë gjenerimi i vendeve të reja te punës).
Panairi Mobilerisë “SHQIPERIA 2014" po bëhet vendi i zbulimit të ideve të reja për tërheqjen e blerësve të rinj, e cila do të thotëme shumë mundësi për ekspozuesit. Në këtë aktivitet mund ti tregoni konsumatorit vlerën e produktit dhe markës tuaj.

Informacione
Data e aktivitetit: nga 12/03/2015 deri në 15/03/2015
Organizator:  Albexpo Group me mbështetjen e Shoqatës së Përpunuesve të Drurit të Shqipërisë (SHPDSH).
Vendi: Pallati i Kongreseve, Tiranë, Albania
Tema: Panairi Ndërkometar i Mobilerisë SHQIPËRIA 2015
Data e aktivitetit:  nga 12/03/2015 deri ne 15/03/2015 
Bashkëpunëtor: Shoqata e Përpunuesve të Drurit të Shqipërisë (SHPDSH), Shoqata e Përpunuësve të Drurit të Kosoves (SHPDK), Shoqatat si motra dhe Dhomat e Tregëtisë të Rajonit.

AFATI I FUNDIT PER APLIKIM: 31 Janar 2015
Për më shumë kontaktoni në e-mail:
albrelax@albexpo.com
shpdsh.awpa@gmail.com
Planimetria e panairit
http://albexpo.com/sites/default/files/article_attchments/IFFA%202015%20-%20Pavioni%20Nr%201_0.pdf


Informacione rreth ALBEXPO -GROUP
Kontakt : +355 69 20 99997
E-mail: info@albexpo.com
Zyrat Qendrore: Rr. Jan Kukuzel, Pall.3,  Dyqani 1 (prane Ambasades Amerikane ose mbas Drejtorise se Higjenes)Tirane – Albania
Web: albexpo.com


Me te lexuarat ne Panaire