Secondary Adv

Me shume se 100 pesticide jane zbuluar ne ujerat e Europes

Share on Google+

Sipas një hulumtimi të fundit, lumenjtë dhe ujërat e Europës janë të ndotura me 24 pesticide të ndaluara dhe me qindra kimikate të tjera.  

 

Hulumtuesit testuan mostrat nga 29 rrugë ujore në 10 vende evropiane, duke përfshirë dy në Britani të Madhe. Çdo lum dhe kanal i vetëm rezultoi të përmbante pesticide të shumta. 

 

Përveç kësaj, studimi zbuloi prova të 21 barnave veterinare.Trembëdhjetë rrugë ujore mbanin përqendrime të të paktën një kimikati që tejkalonte kufijtë evropianë të sigurisë. Janë zbuluar gjithsej 24 pesticide që nuk janë të licencuara për përdorim në Bashkimin Evropian. Dhe 70 pesticide të ndryshme u identifikuan në një kanal belg me nivelin më të lartë të ndotjes. Fakti që pesticidet e palicencuara u gjetën në ujrat nuk do të thotë se ata përdoreshin ilegalisht, vunë në dukje studiuesit. 

 

Ato mund të përdoreshin në mënyrë të ligjshme përpara hyrjes në fuqi të ndalimeve. Disa pesticide u zbuluan në lumenj të shumëfishtë. Karbendazimi kimik i kërpudhave, i cili është i ndaluar në BE, është zbuluar në 93 për qind të mostrave, është ky një prej rezultateve të dala nga studimi. Nga 103 pesticidet e identifikuara, gati gjysma ishin herbicide dhe pjesa tjetër ishin fungicide ose insekticide. Shumica e barnave veterinare që gjetën rrugën e tyre në lumenj dhe kanale ishin antibiotikë, thanë hulumtuesit. 

 

Bashkë-autori Dr Paul Johnston, tha:"Ky nuk është një rast kur ne gjendemi kundër fermerëve apo kompanive të ujit."Fermerët nuk duan të ndotin lumenjtë, dhe kompanitë e ujit nuk duan të heqin të gjithë këtë ndotje përsëri në rrjedhën e poshtme, kështu që ne duhet të punojmë për të zvogëluar varësinë nga pesticidet dhe drogat veterinare nëpërmjet një bujqësie më të qëndrueshme". Mostrat janë marrë nga dy rrugë ujore në Mbretërinë e Bashkuar, lumenjtë Otter dhe Tale, si dhe në Devon. 

 

Përqendrimi i pesticideve në Tale u rrit në mënyrë dramatike nga 54.6 nanogramë për litër (ng L) në 179.5 ng L midis 7 marsit dhe 2 korrikut 2018. Kjo përputhej me një rritje të madhe të reshjeve në mes të dy datave.


Më të lexuarat