Secondary Adv
ACP
Njoftohuni me të rejat më të fundit rreth projekteve, kompanive dhe lajmeve në Shqipëri!

Ndertimi i Parkut Qendror te qytetit te Fierit | AGBES CONSTRUKSION shpk | 2016

Investitori: Bashkia Fier
Burimi i Financimit: Komiteti i Zhvillimit të Rajoneve
Sipërmarrësi: Shoqëria AGBES CONSTRUKSION shpk
Objekti: Ndërtimi i parkut qëndror të qytetit, rehabilitimi i rrugës Xoxi Andoni dhe hapësirat rreth saj.
Fondi limit: 246, 1466, 882 Lekë
Afati i punimeve: 6 muaj


Kontakte:
Bashkia Fier
Web: http://bashkiafier.gov.al/sq-al/Pages/default.aspx

AGBES CONSTRUKSION shpk
Adresa: Lagjia Sheq i Madh, Afer Ures Se Lumit Seman, Fier, Albania
Phone: 034 501 205
Fax: 034 501 899

Me shume projekte ne Shqiperi