Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbime 4,6 dhe 9 kate me 1 kat parkim nentoke | 2017

Shfaq kontaktet

Dergoji email
kompanise

Asistence mbi informacionin nga ACP

+355 68 90 99 009

ZHVILLUES DHE SUBJEKT NDERTUES SHOQERIA: INVESTIM KONSTRUKSION GRAPSHI SHPK
DREJTUES TEKNIK: F.CACI
ZBATUES I PUNIMEVE: L.GJERGJI
MBIKQYRES I PUNIMEVE: L.GJERGJI
AFATI I PUNIMEVE: 14 MUAJ

CEL: +355 69 75 93 377 / +355 69 76 56 143

Me shume projekte ne Shqiperi