Secondary Adv
ACP
Njoftohuni me të rejat më të fundit rreth projekteve, kompanive dhe lajmeve në Shqipëri!

Rikonstruksioni i Amfiteatrit te Tiranes | FUSHA shpk | 2017

BASHKIA TIRANE
AGJENCIA E PARQEVE DHE REKREACIONITObjekti: Rikonstruksioni i Amfiteatrit
Investitori: Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit
Sipermarresi i punimeve: Shoqeria FUSHA shpk
Afati i punimeve: 5 Muaj
Drejtues teknik: Ing. Besnik Lleshi
Mbikqyres i punimeve: Tirana New Supervision shpk
Vlera e punimeve: 47,429,258 leke me TVSH

Me shume projekte ne Shqiperi