Secondary Adv
ACP

Rikonstruksioni i konvikteve ne Qytetin Studenti Nr.2 | JV Ndertim Montimi Patos sh.a | 2017

REHABILITIMI ME EFICENCE ENERGJITIKE I KONVIKTEVE TE QYTETIT  STUDENTI NR.2, BASHKIA TIRANE

 

Prototip për Ndërtesa Publike me Auditim dhe Monitorim Energjetik të detajuar

 

Kompleksi i Qytetit Studenti NR. 2 QS2 që do të rikonstruktohet përbëhet nga 4 ndërtesa 6 katëshe, dhe lidhen me njëra tjetrën përmes strukturave 1 katëshe shërbimi. Sipërfaqja totale e ndërhyrjes është 16, 814 m2. Ndërtesat në total kanë një numër 236 dhoma fjetje dhe do të akomodojnë në të ardhmen 1088 studente. The intervention preserves the existing structure and restores as much as possible the original condition. Typically two bedrooms are now combined into a “Mini- Apartment” with a shared bathroom. Per floor a kitchen, dining area and communal outdoor area / loggia are added. The vertical circulation is improved by adding an elevator and two external staircases for ensuring sufficient fire escape ways. The energy consumption of SC2 under existing (without comfort) conditions is 95 kWh/m2a. The energy consumption after applying all Energy Efficiency Measures (EEM) and
including comfort conditions (yet excluding laundry, kitchen & cooling) is an estimated 56 kWh/m²a. The Investment Return Rate for all Energy Efficiency Measures applied is 9 years.

 

The following Energy Efficiency Measures are proposed to be implemented:
Building Envelope:
• Exterior Thermo Insulation Composite System (ETICS) for all exterior walls
• New energy efficient windows
• Exterior shading elements
• Thermo- and water insulation of roofs and ground floor

 

HVAC + Hydraulic Systems:
• Solar Hot Water panels for Domestic Hot Water production (central system)
• Integrated Floor Heating System (central system)
• Air heat pumps (combined)
• Demand Controlled Ventilation System

 

Lighting:
• Energy Efficient Lighting (LED lighting)
Ndërhyrja ruan strukturën ekzistuese dhe rikthen në maksimumin e mundshëm gjëndjen origjinale. Dhomat riorganizohen dyshe në “Mini-Apartamente” me një banjë të përbashkët. Në çdo kat, janë shtuar një kuzhinë, një hapësirë ngrënie plus llozhë e përbashkët. Qarkullimi vertikal përmirësohet duke shtuar
një ashensor dhe dy shkallë të jashtme për të siguruar dalje emergjence. Konsumi Energjetik në gjendjen ekzistuese (pa kushte komforti) QS2 është 95
kWh/m2a. Konsumi Energjetik pas aplikimit të Masave të Efiçencës Energjetike (MEE) duke përfshirë kushtet e komfortit (me përjashtim të lavanterisë, kuzhinës dhe ftohjes) është 56 kWh/m²a. Kthimi i Investimit për Masat me Efiçencë Energjetike të aplikuara është 9 vite.

 

Propozohen të aplikohen Masat e mëposhtme të Efiçencës Energjitike:
Mbështjellja e Godinës:
• Sistem Kompozit Termo-Izolimi i Jashtëm (ETICS), Sistem Kapot
• Dritare të reja me efiçencë energjitike
• Elementë hijëzues të jashtëm
• Hidro dhe Termo Izolim i tarracave dhe soletes se katit perdhe

 

HVAC + Sistemet hidraulike:
• Panele Solare për ujë të ngrohtë me përdorim shtëpiak (sistem qëndror)
• Sistem Ngrohje i Integruar nga dyshemeja (sistem qëndror)
• Pompa ngrohje me ajër (i kombinuar)
• Sistem Ventilimi i Kontrollua

 

Ndriçimi:
• Ndriçues me Efiçencë Energjitike (LED)

 

Investitor: Republika e Shqiperise, Ministria e Energjitikes dhe Industrise
Perfitues: Republika e Shqiperise, Bashkia Tirane, Qyteti Studenti nr.2
Konsulent/Projektues: SymbioticA shpk
Konstruktor: PNI-2001 shpk
Sipermarres i punimeve: JV Ndertim Montimi Patos sh.a & Shijaku shpk
Supervisor: Ark. Henri Aleksi
Leje ndertimi: Nr. 48/6 Prot, date 23.03.2017
Data e fillimit te punimeve: 27.03.2017
Data e mbarimit te punimeve: 27.06.2018
Siperfaqe e pergjithshme ndertimi: 16.814 m2
Intesiteti i ndertimit: 1.78
Siperfaqe e truallit qe perdoret per zhvillim: 9.437m2

Me shume projekte ne Shqiperi