Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimi 6 kat me dy kate parkim nen toke | 2017

GODINE BANIMI DHE SHERBIMI 6 KAT ME DY KATE PARKIM NEN TOKE
Leje ndërtimi: nr. 8925/8, Datë 21.06.2017
Miratuar me vendimin: nr. 8925/8, Datë 14.06.2017, e kryetarit të bashkisë
Investitor: Shoqëria Materia Cons.AL shpk, Licenca nz. 6693/1
Drejtues teknik: Ardian Muçeku
Arkitekt: Mirandi Dado, Licenca K.1539
Konstruktor: Ardian Muçeku, Licenca nr. K 1849/1
Afati i punimeve: 24 muaj

 

MATERIA CONS.AL
Adresa: "Vlore, VLORE, Vlore, VLORE, Lagjja 10 Korriku, Pallati i ri prane Selia e PD-se"
Telefon: 4232453
Emri i Subjektit : MATERIA CONS.AL
Kodi NACE: F4211 - Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
Vendndodhja : Qarku Vlore

Me shume projekte ne Shqiperi