Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimi 1,6 dhe 8 kat mbi toke dhe 2 kat nentoke ne Rrugen Anastas Kullurioti | Ferra Construction shpk, Teuta | 2017

Subjekt ndërtues: Ferra Construction shpk ; Teuta Konstruksion shpk
Drejtues teknik: Ing. Alfons Hani
Mbikëqyrës i Punimeve: Henars-Engineering
Arkitektura: Renato Konomi
Konstruksioni: G+A Project shpk
Instalimet elektrike: Ylli Molla
Instalimet HS: Mamica Shehi
Fillimi i punimeve: 27 korrik 2017
Përfundim i punimeve: 27 korrik 2020Teuta Konstruksion shpk
Adresa: Rruga e Elbasanit, pallati "Teuta" Kati 1 (mbrapa gjimnazit "Gjuhet e Huaja")
Tel: +355682072652
E-mail: sekretaria@teutakonstruksion.com
Web: www.teutakonstruksion.com

Me shume projekte ne Shqiperi