Secondary Adv
ACP

Piste vrapimi dhe bicikletash ne parkun e Liqenit Artificial | Alb Building, Delia Group, Tow | 2017

   

INTENERARE KEMBESORESH ME PISTE VRAPIMI DHE BICIKLETASH NE PARKUN E LIQENIT ARTIFICIAL

Investitori: Bashkia Tirane
Projektuesi: Bashkia Tirane
Sipermarresi: Delia Group dhe Alb Building shpk
Drejtues teknik i sipermarresit: Ing. Frang Alia
Mbikqyres i punimeve: TOWER shpk
Vlera objektit: 237,162,789 leke me tvsh
Afati i punimeve: 20 Jave kalendarike

 

ALB BUILDING shpk
Rruga: Reshit Petrella
Tel: +355 42 420748
e-mail: info@albbuilding.com

 

DELIA GROUP SH.P.K
Tel/Fax: +355 4 2258 021
Cel: +355 68 40 92 161
Email: infodelia@deliagroup.com.al
Email: delia.group@yahoo.com
Web : www.deliagroup.com.al
Adresa: Rruga "Ramazan Demneri" Nd.24, H 2, 1022 Tirane

 

TOWER shpk
Tel: 069 405 8048
Adresa: Rruga Fadil Rada, Tirane

Me shume projekte ne Shqiperi