Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimi 6 dhe 9 kate, me 2 kate parkim | PEZA shpk, PEPA GROUP shpk | 2017

GODINE BANIMI DHE SHERBIMI 6 DHE 9 KATE, ME 2 KATE PARKIM NENTOKE

Fillimi i punimeve: nentor 2016
Mbarimi i punimeve: 36 muaj
Investitori: PEZA shpk
Drejtues ligjor: Qemal Peza
Dejtues teknik: Aziz Ruli
Shoqeria ndertuese: PEPA GROUP shpk
Zbatues teknik: Saimir Drenofci
Mbikqyres punimesh: Qirjako Gjergo
Projektues: Armand Vokshi
Konstruktor: Igli Kondi dhe Julian Kashara
Tel: 04 22 54 917
Cel: 068 20 26 919
Adresa: Rruga Haxhi Hysen Dalliu, Tirana

 

Kontakte
PEPA GROUP shpk
Adresa: Tirane, Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 0
Cel:+355 66 20 90 990;+355 66 20 90 991
E-mail: info@pepagroup.al
Email: sales@pepagroup.al

Me shume projekte ne Shqiperi