Secondary Adv
ACP

Ndertimi i salles se koncerteve prane auditorit te liceut artistik Jordan Misja | Flondi Konstruksion | 2018


Objekti: Ndërtimi i sallës së koncerteve pranë auditorit të liceut artistik “Jordan Misja”
Financues: Qeveria Shqiptare, Fondi i Zhvillimit të Rajoneve
Sipërmarrësi i punimeve: JV “Flondi Konstruksion” &  “ED-Konstruksion” shpk & “Xhengo” shpk
Projektues: Bashkia Tiranë
Mbikëqyrësi i punimeve: “A&E Engineering” shpk
Afati i punimeve: 12 muaj
Vlera e objektit: 96 243 533 Lekë


Bashkia Tiranë
Adresa: Sheshi "Skënderbej", Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@tirana.al
Web: http://www.tirana.al/

 

ED-Konstruksion
Adresa: Rr. Frederik Shiroka Nd.6, H.10, Ap 4 Njesia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tirane
E-mail: info@ed-konstruksion.com
Tel: 355 4 24 20 138
Web: http://ed-konstruksion.com/sq/kreu/

 

Flondi Konstruksion
Adresa: Lagjja Nr. 1, Sarandë, Vlorë
Telefon: + 355 69 20 60 518

 

Xhengo shpk
Adresa: Rruga Don Gjon Buzuku P.N Lagja 5 Korçë, 7000 Albania
Telefon: + 355 068 20 51 813 ; 082 243197

Me shume projekte ne Shqiperi