Secondary Adv
ACP

SELVIA - Godine banimi dhe sherbimesh 4, 6, 8, 10 dhe 12, me 3 kate parkim | M&P-I SHPK & FERAR SHPK | 2018Investitor: Shoqeria “M&P-I” SHPK ' Shoqeria “FERAR” SHPK
Sipermarres: Shoqeria “M&P-I” SHPK
Administrator: Z. Redi Peza
Projektues: Shoqeria “OXIMORO ALBANIA” shpk  “ /RAC/ ARCHITETTI”
Arkitekt: Antonio Iraci ; Drini Nosi
Konstruktor: Ing. Mimoza Boraj ; Ing. Jerina Boraj
Mbikqyres: Ing. Majlinda Bardhi
Afati I perfundimit te punimeve: 8 Dhjetor 2020
Adresa: Rruga e Dibres, Rruga “Isa Boletini” Njesia Administrative nr. 9, Tirane
Kontakte:+355682006045 ; +355688050504

 

Kontakte “OXSIMORO ALBANIA”
Adresa: "Tirane, TIRANE, Tirane, TIRANE, Rruga Ismail Qemali, Pallati Gener 2, Kati II"
Kontakte: 0682328575 0682328575

Me shume projekte ne Shqiperi