Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimesh 5 dhe 6 kate, me 1 kat parkim nentoke | “ELGM” shpk | 2018Zhvillues: Eduart Reci
Shoqeria ndertuese: “ELGM” shpk
Drejtues teknik: Ing. Zaudin Kuka
Supervisor: Ing. Shpetim Banushi
Arkitekt: ATELIER 4
Konstruktor: Ing. Diana Lluka ; Ing. Elektrik ; Ing. Deshira Mena ; Ing. Spiro Drita
Data e fillimit te punimeve: 21.06.2018
Kohezgjatja: 36 muaj

Kontakte: “ELGM” shpk
E-Mail:
elgmshpk@yahoo.com
Cel: 
0692063739

 

Kontakte “ATELIER 4”
Adresa: Rr. “E KOSOVAREVE” Nd.35, H.6, AP.4/1 Tirana, Albania
Tel: +355 4 24 30195 ; +355 4 22 22804 ; +355 69 20 38 958
Email: info@atelier4.al

Me shume projekte ne Shqiperi