Secondary Adv
ACP

Emerald Center | Natsky shpk | 2018

Godine banimi dhe sherbime 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dhe 11 kate me 3 kate parkim dhe ambjente sherbimi nentoke.

 

Adresa: Rruga 5 Maji, Tirane
Zhvillues:
Shoqeria "Tobacco Holding Group" shpk; Shoqeria "Natsky" shpk
Projektues: "X-Plan Studio" shpk
Konstruktor: ing. Dhimiter Papa Ing. Armeda Gramos
Drejtues teknik: Ing. Bore Gjoka, ing. Dhimiter Papa, ing. Kristaq Kali
Drejtor kantieri: ing. Elios Duni
Subjekt ndertues: Shoqeria " NATSKY" SHPK
Afati kohor: 36 muaj

 

Kontakt:

Email: info@natsky-shpk.com ; Mob: +355 69 60 92 457

Me shume projekte ne Shqiperi