Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimesh 4 dhe 6 kate me nje 1 kat parkim nentoke | GEARED shpk | 2018

Godine banimi dhe sherbimesh 4 dhe 6 kate me nje 1 kat parkim nentoke
Rruga: “Emin Harizaj” njesia administrative nr. 1 Tirane

Zhvillues: Shoqeria “Geared” shpk ; Shoqeria “Derveni” shpk
Ndertues: Shoqeria “Geared” shpk
Drejtues teknik: Ing. Muharrem Maja
Nenkontraktor: Shoqeria “San Tara” shpk
Supervisor: Ark: Nexhmi Shtini
Siperfaqja e truallit: 16.47 m2
Siperfaqja e gjurmes: 721 m2
Nr. I kateve mbi toke: 4 dhe 6 kate
Nr. I kateve nen toke: 1 kat
Lartesia e struktures: 22.5 m
Afati I perfundimit te punimeve: 24 muaj
Projekti: Ark. Nexhmi Shtini


Kontakte “Derveni” shpk
Adresa: Rruga Besim Alla, P. Cabej, K. I, Tirana, Albania
Tel: 0694057770; 0672066471; 0692056352; 0692080056

Me shume projekte ne Shqiperi