Secondary Adv
ACP

Strukture banimi dhe sherbimesh 3, 5, 7, 9, 10 dhe 11 kate | TDT & PARTNERS shpk | 2018

Strukture banimi dhe sherbimesh 3, 5, 7, 9, 10 dhe 11 kate me 3 kate parkim nentoke

 

Shoqeria ndertuese: “TDT & PARTNERS”  shpk
Investitor: “Invest Society”  shpk
Mbikqyres I punimeve: “EDIFAT” shpk
Projekti Arkitektonik: ANK ARCHITECTURE
Konstruktor: Ing. A. GRAMOS ; Ing. K. KALI

 

Harta

Kontakte “Invest Society”  shpk
Cel: +355 68 215 5110
Email: info@invest-society.com
Web: https://invest-society.com/sq/

Me shume projekte ne Shqiperi