Secondary Adv
ACP

Ndertimi i Salles se Koncerteve prane Auditorit te Liceut Artistik Jordan Misja | ED-Konstruksion, Flondi Konst | 2018

Financues: Qeveria Shqiptare, Fondi i Zhvillimit te Rajoneve
Sipermarres i punimeve: JV " Flondi Konstruksion" & "ED-Konstruksion" sh.p.k & "Xhengo" Sh.p.k
Projektues: Bashkia Tirane
Mbikqyres i punimeve: A&E Enginering" sh.p.k
Afati i punimeve: 12 muaj
Vlera e objektit: 96.243.533 leke

 

 Kontakte

 

Bashkia Tirane
Adresa: Sheshi "Skenderbej", Nd. 2, Kodi postar 1001, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@tirana.al
Web: http://www.tirana.al/

 

ED-Konstruksion
Adresa: Rr. Frederik Shiroka Nd.6, H.10, Ap 4 Njesia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tirane
E-mail: info@ed-konstruksion.com
Tel: 355 4 24 20 138
Web: http://ed-konstruksion.com/sq/kreu/

 

Flondi Konstruksion
Adresa: Lagjja Nr. 1, Sarandë, Vlorë
Telefon: + 355 69 20 60 518

 

Xhengo shpk
Adresa: Rruga Don Gjon Buzuku P.N Lagja 5 Korçë, 7000 Albania
Telefon: + 355 068 20 51 813 ; 082 243197

Me shume projekte ne Shqiperi