Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbime 7 dhe 9 kate me 2 kate parkimi nentoke | ED-Konstruksion shpk | 2018

Zhvillues dhe subjekti ndertues: ED-Konstruksion shpk
Drejtues Teknik: ing. Vullnet Sejdini
Mbikqyresi I punimeve: “ HMK-Consulting” ing. Gezim Pajo
Afati I perfundimit te punimeve: 24 muaj
Projekti Arkitektonik: “DeaStudio” shpk
Projekti Konstruktiv: “GB-A Studio” shpk
Adresa: Rruga “Bardhok Biba”, Njesia Administrative Nr. 9 Tirane

 

Kontakte ED Konstruksion
Adresa: Rr. Frederik Shiroka Nd.6, H.10, Ap 4 Njesia Bashkiake Nr.7, Kodi Postar 1023, Tirane
Kontakt: email: marketing@ed-konstruksion.com
Cel: 0676931111

Me shume projekte ne Shqiperi