Secondary Adv
ACP

Strukture banimi dhe sherbimesh 6 dhe 8 kate me 2 kat nentoke | San Tara sh.p.k | 2019

 

Investitor: “AM & AN”
Ndertues: “San Tara” sh.p.k
Projektues: StudioCityProject
Konstruktor: V-Studio
Drejtor Teknik: Ing. M. Halili
Mbikqyres: Ing. L. Gjergji

 

Fillimi I punimeve: Prill 2018
Mbarimi I punimeve: Dhjetor 2019

 

Nr kontakti : +355 69 20 24 393

 

Kontakte San Tara
Adresa: Rruga “Kajo Karafili”, Pallati Bimbashi, sek.9, Kati 3, Ap.A/A Tiranë
Tel: +355 4 22 53 044,
Fax: +355 4 24 00 387
Mob: +355 68 20 26753
E-mail: info@santarashpk.al
Web: www.santarashpk.al

Me shume projekte ne Shqiperi