Secondary Adv
ACP

Godine banimi dhe sherbimi 5, 6, 7, 8 kate mbi toke dhe 2 kate parkim nentoke | Braka Construction sh.p.k | 2019

Investitor: Shoqeria "ALB-Ontario Construction" sh.p.k
Sipermarres: Braka Construction sh.p.k
Drejtues teknik: Ing. Bledar Malaj
Konstruktor: Ing. Dhimiter Papa ; Ing. Armeda Gramo
Supervizor: Ing. Kristaq Kali ; Ing. Dhimiter Papa
Arkitekt: Beada Sh.p.k
Afati kohor: 24 Muaj
Data e perfundimit te punimeve: Korrik 2020

Kontakte
Braka Construction

Cel: +355 66 205 5999
Tel: +355 45800285
Email: info@brakaconstruction.al
Address: Rr “Ndre Mjeda”, perballe Ish Klubit “Partizani”, Tirane
Address: Lagjja 13, Plazh Durres

Me shume projekte ne Shqiperi