Secondary Adv
ACP

Godine banime dhe sherbime 11 kate dhe 2 kate parkim nentoke, ne rrugen Kongresi i Manastirit | ASL shpk | 2018


Shoqeria ndertuese: ASL sh.p.k
Drejtues teknik: ASL sh.p.k
Zbatues i punimeve: Ing. Ervin Mihali
Mbikqyres i punimeve: Ferzilet Hajderi
Projektues: "DEA" Studio sh.p.k
Afati i punimeve: 5 vite

 

ASL sh.p.k Kontakt
Telefon: +355 698000084
E-mail: info@asl.al

Me shume projekte ne Shqiperi