Secondary Adv
ACP

BI CONSTRUCTION shpk - Godine banimi e sherbimesh 2-8 kate + 1 kat nentoke, Rruga Liria, Kamez | BI CONSTRUCTION | 2019

Dergoji email
kompanise

Asistence mbi informacionin nga ACP

+355 68 90 99 009

Rreth projektit

 

BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane
BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane
BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane

 

BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane
BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane
BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane

 

Qendra tregtare

BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane
BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane
BI CONSTRUCTION SHPK - Projekti Kamez Tirane

 

Shkalla 1

 

Shkalla 1 Ap 1 ; Sip=104.0 m2

Shkalla 1 Ap 2 ; Sip=118 m2

Shkalla 1 Ap 3 ; Sip=72 m2

Shkalla 1 Ap 4 ; Sip=109 m2

Shkalla 1 Ap 5 ; Sip=113.6 m2
 

Shkalla 2

 

Shkalla 2 Ap 1 ; Sip=104.0 m2

Shkalla 2 Ap 2 ; Sip=118 m2

Shkalla 2 Ap 3 ; Sip=72 m2

Shkalla 2 Ap 4 ; Sip=109 m2

Shkalla 2 Ap 5 ; Sip=113.6 m2
 

 

 

Planimetri parking

 

 

Projekti arkitektonik

Me shume projekte ne Shqiperi