Secondary Adv

Colacem Albania

 

Përshkrimi

Colacem Albania eshte nje shoqeri ne varesi te Grupit Colacem – Financo, leader ne prodhimin e cimentos dhe betonit, i cili eshte i perbere edhe nga impiante te tjera prodhuese te vendosura ne Itali dhe ne bote. Ne vazhden e nje zhvillimi ekonomik te qendrueshem qe po karakterizon Shqiperine dhe mbare gadishullin e Ballkanit gjate viteve te fundit, Colacem ka studiuar nje projekt per realizimin e nje impianti te ri industrial per prodhimin e cimentos ne qarkun e Lezhes. Vendosja e “gurit te pare” dhe fillimi i punimeve datojne ne muajin mars 2009. Llojet e cimentove Colacem, te pranishme ne Shqiperi qe ne fillim te viteve ’90, jane vecuar gjthmone per nje cilesi tejet te larte nga operatoret e ndryshem ne fushen e ndertimit dhe industrise. Te shperndara ne forme te hapur/rifuxho ose te paketuar ne thase, ato jane produkt i implementimit te teknologjive me te perparuara ne bote. Me ndertimin e impiantit te ri ne Balldre, Colacem ka si qellim te jete sa me prane klientit per te plotesuar nevojat e nje tregu ne zhvillim te vazhdueshem.