Secondary Adv

Xheald

 

Përshkrimi

Xheald-Sh shpk është themluar që në vitin 2008 dhe prej asaj kohe i qëndron besnik cilësisë së punimeve të ndërtimit në tregun Shqiptar. Xhelad-Sh shpk është një kompani e cila operon në fushën e punimit të fasadave, muraturës, suvatimeve, nivelime, punime catish dhe lyerje muri në objektet tuaja. Gjithashtu kompania disponon edhe një fabrikë prodhimi dhe tregtimi plasmasi për amballazhime të ndryshme. 

Kompania punon me materialet e ndërtimit më të mira, që njihen për sigurinë dhe lehtësinë e përdorimit dhe janë të standardizuara sipas normave Europiane. Eksperienca disavjeçare ka bërë që firma Xhelad-Sh shpk të plotësojë me korrektësi të gjitha kërkesat e konsumatorëve dhe këtë e vërteton feedback-u pozitiv i klientëve. Duke ju përshtatur kërkesave individuale të secilit klient, Xheald-Sh shpk është kthyer në partnerin ideal për çdo ndërtues.

Çfarë ofron

Kompania Xheald-Sh shpk realizon punime nga më të ndryshmet në ndërtim si mëposhtë:

•   Kanalizime ujësjellesi, Kanalizime elektrike, Kanalizime për internet, Makineri për punime, Kamioncina për mbajtje materialesh, Shërbime transporti me kamioncinë, Mjete germimi, Hapje pusetash, Mjete transporti për punë në ndërtim, Mini eskavator për punime, Eskavatore për punime, Kamioncinë 1.5 ton, 6 ton, 15 ton, Gërmime gropash për pallat, Shtrime trotuaresh me tulla, Gërmime për shtrim rrugësh me asfalt, Trotuare pallatesh, Shtrime sheshesh me beton dhe pllakë, Kanalizime për ujërat e zeza, Sharrë për prerje betoni, Vibrator për nivelim toke, Kollera të ndryshme.

 

•    Punime ndërtimi: murature guri, suvatime me llac natyral dhe me llac te gatshem, nivelime dyshemeje, grafiato, lyerje muri, punime catish, shtrime pllakash, punime dekorative ne suvatim, etj.

 

•    Tregtim: Tulla të të gjitha dimensioneve, tulla dekorative tulla të plota për tregti, tjegulla për tregti,  tjegulla per cati, cimento per ndertim, gelqere per suvatim, fino, kolle, grafiato, llac te gatshem, inerte si rere, granil, hekur, etj.

 

•    Kompania ka edhe një fabrikë prodhimi plasmasi per amballazhim.
Xheald-Sh ka pranë saj të punësuar një staf profesionistësh, të cilët kujdesen që cdo punim të realizohet në kohë dhe sipas kërkesave të klientëve. Nëse kërkoni punime cilësore, Xhelad-Sh ua ofron në cdo kohë!

Shërbime

Murature guri
Murature guri
Mur dekorativ guri
Mur dekorativ guri
Ndertim muresh dekorative
Ndertim muresh dekorative
Mure dekorative tulle
Mure dekorative tulle
Tjegulla per cati
Tjegulla per cati
Lyerje brendshme dhe te jashtme
Lyerje brendshme dhe te jashtme
Punime dekorative ne suvatime
Punime dekorative ne suvatime
Grafiato fasadash eksterior
Grafiato fasadash eksterior
Grafiato interior
Grafiato interior
Suvatime me llac te gatshem
Suvatime me llac te gatshem
Suvatime me llac natyral
Suvatime me llac natyral
Veshje dekorative guri
Veshje dekorative guri
Shtrime pllakash
Shtrime pllakash
Rere per ndertim
Rere per ndertim
Punime catish
Punime catish
Rere dhe zhavor per beton
Rere dhe zhavor per beton
Pllaka betoni per trotuare
Pllaka betoni per trotuare
Tulla me shumice per ndertim
Tulla me shumice per ndertim
Blloqe betoni
Blloqe betoni
Materiale ndertimi me shumice
Materiale ndertimi me shumice
Hapje kanalesh per tubacionet elektrike
Hapje kanalesh per tubacionet elektrike
Hapje pusetash me beton
Hapje pusetash me beton
Kamioncina 1.5 ton , 6 ton , 15 ton
Kamioncina 1.5 ton , 6 ton , 15 ton
Kamioncina me qera per transport materialesh inerte
Kamioncina me qera per transport materialesh inerte
Mjete te renda me qera
Mjete te renda me qera
Mjete transporti me qera per ndertim
Mjete transporti me qera per ndertim
Ndertim kanalizime per ujerat e zeza
Ndertim kanalizime per ujerat e zeza
Nivelim toke me vibrator
Nivelim toke me vibrator
Prerje asfalti me sharre
Prerje asfalti me sharre
Punime germimi me mini eskavator
Punime germimi me mini eskavator
Punime germimi per kanalizime
Punime germimi per kanalizime
Punime me eskavator
Punime me eskavator
Sherbime transporti me kamioncine
Sherbime transporti me kamioncine
Shtrim linja interneti ne rruge
Shtrim linja interneti ne rruge
Shtrim trotuaresh me pllaka betoni
Shtrim trotuaresh me pllaka betoni

Punë të kryera

Xheald1424348202
Xheald1425114690
Xheald1425114702
Xheald1459850250
Xheald1459850257
Xheald1459850269
Xheald1459850280
Xheald1459850290
Xheald1459850298
Xheald1459850323
Xheald1459850332
Xheald1459850458
Xheald1583834143
Xheald1583834152
Xheald1583834160
Xheald1583834172
Xheald1583834182
Xheald1583834191
Xheald1583834200
Xheald1583834208
Xheald1583834217

Filiale

Video