Secondary Adv

ERI 06

 

Përshkrimi

ERI 06 shpk operon në fushën e gërmimeve të dheut, prodhim të materialeve inerte, gurë dekorative, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqesore, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ujësjelles kanalizime, tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, transport i tyre. Prodhim materiale ndërtimi, ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime rrugore dhe hekurudhore, ndërtime ura dhe vepra arti, ndërtime hidraulike e hidroteknike, punime restaurime, punime karpentiere, impiante teknologjike e të vecanta, punime e montime në impiantet e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, punime shërbimi, punime topogjeodezike, në fushën e projektimit, projektues urbanistik, arkitekt, projektim i impianteve të prodhimit etj.

Shërbime

Germime themelesh
Germime themelesh
Instalime hidraulike te pergjithshme
Instalime hidraulike te pergjithshme
Mjete per transport mallrash
Mjete per transport mallrash
Fasada me pllaka guri
Fasada me pllaka guri
Ndertim soletash
Ndertim soletash
Ndertim vilash, Punime dyer dritare
Ndertim vilash, Punime dyer dritare
Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore
Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore
Ndertime hidroteknike
Ndertime hidroteknike
Ndertime ura dhe vepra arti
Ndertime ura dhe vepra arti
Prodhim materiale inerte
Prodhim materiale inerte
Punime betoni, Ndertime
Punime betoni, Ndertime
Punime fasade me gure dekorativ
Punime fasade me gure dekorativ
Punime ujesjelles kanalizime
Punime ujesjelles kanalizime
Rifiniture fasade, lyerje, patinime etj
Rifiniture fasade, lyerje, patinime etj
Sistemim dherash
Sistemim dherash
Suvatime dhe lyerje per fasada te jashtme
Suvatime dhe lyerje per fasada te jashtme
Shtrime pllakash
Shtrime pllakash
Punime karpenterie, armature, kallepe betoni
Punime karpenterie, armature, kallepe betoni
Thyerje betoni me makineri
Thyerje betoni me makineri
Ndertim mure tulle
Ndertim mure tulle
Ndertim pishinash per vila
Ndertim pishinash per vila
Ndertim pishinash ndividuale
Ndertim pishinash ndividuale
Punime armature per ndertim
Punime armature per ndertim
Punime kapot per fasada
Punime kapot per fasada
Punime kallepesh dhe soleta betoni
Punime kallepesh dhe soleta betoni

Punë të kryera

ERI 061485257542
ERI 061485257549
ERI 061485257557
ERI 061485257564
ERI 061485257571
ERI 061485257577
ERI 061536048868
ERI 061536048890
ERI 061536048947
ERI 061536048965
ERI 061536048977
ERI 061536049004
ERI 061536049020
ERI 061536049034
ERI 061536049046
ERI 061536049062
ERI 061536049080
ERI 061536049094
ERI 061536049116
ERI 061536049131
Shtese magazine dhe impiant perpunimi uji te fabrikes Qafshtame
Shtese magazine dhe impiant perpunimi uji te fabrikes Qafshtame
ERI 061541601696
ERI 061541601721
ERI 061541601752
ERI 061541601766
Ndertim pishine individuale ne kompleksin VALA MAR RESIDENCE
Ndertim pishine individuale ne kompleksin VALA MAR RESIDENCE
Fabrike e mbushjes dhe paketimit te ujit Qafshtama
Fabrike e mbushjes dhe paketimit te ujit Qafshtama