Secondary Adv

AKE 2017

 

Përshkrimi

Ne Shqiperi, kompania AKE-2017 ofron Konsulencë, projektim, supervizion për impiante të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike për tension të ulët, të mesëm dhe të lartë. Instalime të pajisjeve elektrike për të gjitha nivelet e tensionit. Manaxhim dhe mirëmbajtje e impianteve dhe pajisjeve të prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike.

 

Hidrocentralet ose fuqia e ujit është fuqia që rrjedh nga energjia e ujit në rënie ose ujit të shpejtë që rrjedh, të cilat mund të shfrytëzohen për qëllime të dobishme. Që nga kohët e lashta, hidroenergjia nga shumë lloje të mullinjve uji është përdorur si një burim i ripërtëritshëm i energjisë për ujitje dhe funksionimin e pajisjeve të ndryshme mekanike, si mullinj mulli, sharra, mullinj tekstili, çekiçë udhëtimi, vinça për anije, ashensorë vendas dhe mullinj ore. Një trompe, e cila prodhon ajër të ngjeshur nga uji në rënie, nganjëherë përdoret për të fuqizuar makineritë e tjera në distancë.

 

Në fund të shekullit XIX, hidrocentralet u bënë burim për gjenerimin e energjisë elektrike.  Që në fillim të shekullit të 20-të, termi është përdorur pothuajse ekskluzivisht në lidhje me zhvillimin modern të energjisë hidroelektrike. Institucionet ndërkombëtare si Banka Botërore e shohin hidrocentralin si një mjet për zhvillimin ekonomik pa shtuar sasi të konsiderueshme të karbonit në atmosferë por digat mund të kenë ndikime të rëndësishme sociale dhe mjedisore.

Çfarë ofron

Kompania AKE-2017 me një eksperincë disa vjecare, e specializuar në fushën e projektimit për hidrocentrale, ofron shërbime si më poshtë:

-Projektim linjash elektrike, energjie
-Projektim hidrocentralesh
-Mirëmbajtje linjash elektrike
-Mirëmbajtje hidrocentralesh, hecesh
-Mirëmbajtje hidrocentralesh të linjave të stacioneve të nivelit të ulët
-Mirëmbajtje hidrocentralesh të linjave të stacioneve të nivelit të mesëm
-Mirëmbajtje hidrocentralesh të linjave të stacioneve të nivelit të lartë
-Mbikqyrje, supervizim linja për hidrocentralesh
-Projektim, zhvillim dhe zbatim hidrocentralesh

Shërbime

Impiante elektrike per hidrocentrale
Impiante elektrike per hidrocentrale
Impiante per tensionin e ulet, mesem, te larte
Impiante per tensionin e ulet, mesem, te larte
Impiante te shperndarjes se energjise elektrike
Impiante te shperndarjes se energjise elektrike
Impiante te tensionit te larte
Impiante te tensionit te larte
Impiante te tensionit te mesem
Impiante te tensionit te mesem
Impiante te tensionit te mesem
Impiante te tensionit te mesem
Impiante te transmetimit te energjise elektrike
Impiante te transmetimit te energjise elektrike
Instalime pajisjesh elektrike te te gjitha tensioneve
Instalime pajisjesh elektrike te te gjitha tensioneve
Konsulence per impiantet e prodhimit
Konsulence per impiantet e prodhimit
Ndertim linja elektrike per hidrocentrale, HEC
Ndertim linja elektrike per hidrocentrale, HEC
Linja elektrike
Linja elektrike
Mbikqyrje hidrocentralesh
Mbikqyrje hidrocentralesh
Mbikqyrje, supervizim linja per hidrocentrale
Mbikqyrje, supervizim linja per hidrocentrale
Punime ne energjitike
Punime ne energjitike
Ndertim impiantesh energjie elektrike
Ndertim impiantesh energjie elektrike
Projektim hidrocentralesh
Projektim hidrocentralesh
Projektim per impiantet e prodhimit te energjise elektrike
Projektim per impiantet e prodhimit te energjise elektrike
Projektim zbatim Hec
Projektim zbatim Hec
Projektim Ndertim Hidrocentrale
Projektim Ndertim Hidrocentrale
Mirembajtje te HEC
Mirembajtje te HEC

Punime te kryera

-Mirembajtje e HEC PRELL, fuqia e instaluar 15MW
-Projektim i linjes 35KV per HECET LUSA1 dhe LUSA2
-Projektim i linjave 35KV per HECET ZAIS dhe SEKA, per kompanine SEKA HIDROPOWER
-Projektim i linjes 35KV per kompanine HIDROLUSA

Projekte ne zbatim

Seka Hidropower, Burrel