Secondary Adv

Rosler Oberflachentechnik GmbH

 

Përshkrimi

Rösler Oberflächentechnik GmbH është lider në mbarë botën për makineritë e pastrimit të sipërfaqes me anë të bombardimit dhe lëmimit.

Si klient i Rösler Oberflächentechnik GmbH ju përfitoni nga eksperienca jonë prej më shumë se 80 vjet, në fushën e përpunimit të sipërfaqes. Me 15 degët dhe 150 reprezentative, Rösler Group, ofron shitje në formë globale dhe servis në një kohë shumë të shpejtë. Nëse jeni duke kerkuar një makineri apo një linjë të plotë, specialistët dhe inxhinierët tanë ju ofrojnë me konsideratë kërkesat tuaja teknike. Në fushën e lëmimit dhe luçidimit asnjë konkurent tjetër nuk mund ti afrohet eksperiencës sonë dhe know how (njohurive) në zhvillimin e programit medias (Chisp) të polerimit apo lëmimit dhe të Compound, për optimizimin e proceseve të përpunimit të sipërfaqes. Ne ofrojmë makineritë për trajtimin e sipërfaqes me anë të lëmimit e luçidimit, të cilat prodhohen nga vetë firma jonë.

Çfarë ofron

Rösler disponon të gjitha llojet e makinerive të bombardimit, të një kualiteti të lartë, impressive dhe duke filluar nga ato standartet, deri tek kërkesat e vecanta nga ana e klientit deri në linja të plota konservimi, ose në sisteme me presion të lartë qe arrijnë deri në 60,000 Psi. Ne nuk ofrojmë shitje makinerishe, por një zgjidhje komplete të proceseve, duke kërkuar një zgjidhje me të mirë për cdo aplikim të vecantë si:

 

-Bombardim sipërfaqeje
-Lëmim sipërfaqeje
-Luçidim
-Temperim i sipërfaqes
-Heqje e ndryshkut
-Heqja e ashklave
-Rrumbullakim i buzëve
-Rrumbullakim i pjesëve anësore
-Polerim
-Heqje boje
-Shotpeening
-Heqje rere
-Pastrim, heqje vajrash dhe yndyrnash
-Makineri me transportier
-Vibrator i rrumbullakët/ lugët
-Gabinë bombardimi
-Tharës detalesh/ rrublluket, tunel
-Compound

 

Ne jemi një familje moderne dhe atraktive dhe motoja që na udhëheq është:  "Finding a better way..." Zhvillimi i biznesit në termin afatgjatë është për ne më i rëndësishëm sesa maksimizimi i fitimit momental.


Klientët tanë, dëshirojnë të blejnë tek ne sepse:
-    Ne jemi nga furnitorët më të mirë në botë, të orientuar sipas klientit
-    Ofrojmë kualitetin më të mirë
-    Ofrojmë servisin më të mirë
-    Ne jemi më shumë inovativë …

 

Shërbime

Chipsa lemimi dhe lucidimi
Chipsa lemimi dhe lucidimi
Heqje ndryshku, pastrim pjesesh me makina
Heqje ndryshku, pastrim pjesesh me makina
Kupa gjuri per fushen e mjekesise
Kupa gjuri per fushen e mjekesise
Lende per lemim dhe Lucidimit
Lende per lemim dhe Lucidimit
Lyerje me Primer
Lyerje me Primer
Makineri per bombardim dhe lyerje profilesh
Makineri per bombardim dhe lyerje profilesh
Pastrim bulonerie
Pastrim bulonerie
Pastrim detalesh ne fushen e mjekesise
Pastrim detalesh ne fushen e mjekesise
Pastrim detalesh
Pastrim detalesh
Pastrim ingranazhe per makineri
Pastrim ingranazhe per makineri
Pastrim llamarinash
Pastrim llamarinash
Pastrim metalesh ne fushen e mjeksise
Pastrim metalesh ne fushen e mjeksise
Pastrim ndryshku per pjese makinerish
Pastrim ndryshku per pjese makinerish
Pastrim per pjese per motorr makinash
Pastrim per pjese per motorr makinash
Pastrim profilesh metalike
Pastrim profilesh metalike
Pastrim tubosh metalike per industri
Pastrim tubosh metalike per industri
Pjese turbine ne fushen e aviacionit
Pjese turbine ne fushen e aviacionit
Polerim disqesh, Pastrim disqesh
Polerim disqesh, Pastrim disqesh
Testim produktesh metalike
Testim produktesh metalike
Vibratore lucidimi per profile metalike
Vibratore lucidimi per profile metalike
Makineri bombardimi Me shine Varese  RHBD
Makineri bombardimi Me shine Varese RHBD
Makineri bombardimi Me transportier Teli RDGE600L Messe
Makineri bombardimi Me transportier Teli RDGE600L Messe
Makineri bombardimi tranportier me rula
Makineri bombardimi tranportier me rula
Makineri lineare vazhdueshme per profile metalike
Makineri lineare vazhdueshme per profile metalike
Makineri me kazan per bombardimin  e detaleve te vogla
Makineri me kazan per bombardimin e detaleve te vogla
Makineri per bombardim metalesh
Makineri per bombardim metalesh
Makineri per larje metalesh
Makineri per larje metalesh
Makineri Satelit per bombardimR4_700SF
Makineri Satelit per bombardimR4_700SF
Makineri testimi
Makineri testimi
Vibrator per luicidim metalesh
Vibrator per luicidim metalesh

Video