Secondary Adv

OREL CONSTRUCTION

 

Përshkrimi

OREL Konstruksion është një kompani me një eksperiencë mbi 20 vite në tregun e jashtëm dhe 7 vite që operon suksesshëm në tregun shqiptar. Duke ia mirëbesuar punën një stafi të kualifikuar sipas prefesionit me eksperiencë në fushën e saldimit dhe montimit, kompania merr përsipër realizimin e idesë së klientit që në fazën e projektimit, nëpërmjet projekteve cilësore, të cilat në konsultim të ngushtë me klientin finalizohen për t`u realizuar më pas në linjën tonë të prodhimit. Portofoli shumë cilësor i klientëve me të cilet OREL Konstruksion bashkëpunon janë treguesit me të mirë të shërbimeve dhe produkteve cilësore që ofron kompania jonë. 

 

Çfarë ofron

OREL Konstruksion duke kombinuar stafin me eksperiencën dhe fuqinë punëtorë të specializuar na jep mundësinë që ne të ofrojmë shërbime të plota përsa i përket konstruksioneve metalike. Kompania ofrohet të realizojë përpunim metali për konstruksione metalike, projektim, prodhim dhe zbatim konstruksionesh hekuri, ndërtim kapanonesh me struktura celiku, mbulim kapanoni me panele sanduic, prodhim trarësh për konstruksione metalike, zyra portative metalike, mirëmbajtje dhe riparim për konstruksione metalike, tenda për lokale me strukturë metalike, punime me plazëm (pandografi), vinca me qera, montim të paneleve sanduic, saldim tubash presioni, shtruktura metalike per ashensorë etj. OREL Konstruksion është disponibël për cdo projekt me përkushtimin maksimal në këtë fushë. E gjithë kjo ka si qëllim të sigurojmë cilësi maksimale të shërbimit.

Shërbime

Konstruksione metalike per fabrika te pasurimit te mineraleve
Konstruksione metalike per fabrika te pasurimit te mineraleve
Konstruksione metalike per kapanone
Konstruksione metalike per kapanone
Godine industriale me konstruksione metalike
Godine industriale me konstruksione metalike
Magazina me konstruksion hekuri
Magazina me konstruksion hekuri
Mbulim kapanoni me panele sanduic
Mbulim kapanoni me panele sanduic
Mirembajtje dhe riparim per konstruksione metalike
Mirembajtje dhe riparim per konstruksione metalike
Montim panele sandwich
Montim panele sandwich
Ndertim kapanonesh me konstruksion celiku
Ndertim kapanonesh me konstruksion celiku
Ndertim kapanoni me strukture metalike
Ndertim kapanoni me strukture metalike
Perpunim metali per konstruksione metalike
Perpunim metali per konstruksione metalike
Prodhim cisterna karburanti
Prodhim cisterna karburanti
Prodhim dhe montim kontruksione hekuri
Prodhim dhe montim kontruksione hekuri
Depozite per hidrokarbure
Depozite per hidrokarbure
Projektim dhe zbatim konstruksione hekuri
Projektim dhe zbatim konstruksione hekuri
Punime celiku
Punime celiku
Punime me vinc
Punime me vinc
Vinca per punime specifike ose te vecanta
Vinca per punime specifike ose te vecanta
Tenda per lokale me konstruksion metalik
Tenda per lokale me konstruksion metalik
Kapriate metalike per magazina
Kapriate metalike per magazina
Vinca 35 ton, 50 ton, 75 ton, 100 ton, 200 ton, 500 ton me qera
Vinca 35 ton, 50 ton, 75 ton, 100 ton, 200 ton, 500 ton me qera
Prodhim ashensoresh metalike
Prodhim ashensoresh metalike
Punime me plazem, pandografi
Punime me plazem, pandografi
Saldim tubash presioni
Saldim tubash presioni
Vinca me qera
Vinca me qera
Struktura celiku per eksport
Struktura celiku per eksport

Punë të kryera

OREL CONSTRUCTION1531388072
OREL CONSTRUCTION1531388087
OREL CONSTRUCTION1531388101
OREL CONSTRUCTION1531388112
OREL CONSTRUCTION1531388124
OREL CONSTRUCTION1531388138
OREL CONSTRUCTION1531388150
OREL CONSTRUCTION1531388163
OREL CONSTRUCTION1531388177
OREL CONSTRUCTION1531388190
OREL CONSTRUCTION1531388204
OREL CONSTRUCTION1531388220
OREL CONSTRUCTION1531388235
Catia alpine me konstruksion celiku
Catia alpine me konstruksion celiku
Godine me konstruksion celiku
Godine me konstruksion celiku
Konstruksion metalik per HEC - BANJE
Konstruksion metalik per HEC - BANJE
Konstruksion metalik per HEC Valbone
Konstruksion metalik per HEC Valbone
Konstruksion metalik per lokal
Konstruksion metalik per lokal
Konstruksion per kapanon
Konstruksion per kapanon
Mbulim i catise se kapanonit
Mbulim i catise se kapanonit
Ndertim me konstruksion metalik
Ndertim me konstruksion metalik
Ndertim ure per kembesore me konstruksion celiku
Ndertim ure per kembesore me konstruksion celiku
Punime tek Arena Kombetare
Punime tek Arena Kombetare
Realizimi i montimit catise alpine Valbone
Realizimi i montimit catise alpine Valbone

Partnere

albsteeleuropa metalkerri shpkkmpkkontaktvata

Reparti