Secondary Adv

Toni Konstruksion

Asistence mbi informacionin nga ACP
+355 68 90 99 009

 

Përshkrimi

Toni Konstruksion është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e cila e ka nisur veprimtarinë e saj duke ndërtuar, prodhuar dhe montuar konstruksione metalike per cdo lloj biznesi dhe prone. Toni Konstruksion merret veprimtari në fushën e ndërtimit dhe rikonstruksionit të objekteve civile, turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, vepra kullimi, ujitje, rrugë, kanalizime, punime infrastrukture, porte, asistencë dhe ekspertizë teknike, etj. Gjuthashtu kompania ushtron veprimtari në fushën e turizmit, me qëllim ngritjen e hoteleve dhe fshatrave turistike të pushimit, plazheve, qendrave të arkëtimit brenda dhe jashtë vendit, të blejë, të marrë me qira, të ndërtojë apo të nxisë ndërtimin e tyre, duke vepruar në këtë fushë e vetme apo me partnerë të tjerë.

Çfarë ofron

Toni Konstruksion  ofron për ju import-eksport, prodhim, montim, konstruksione metalike për: zyra, banesa, agrobiznes, sera diellore, njësi industriale, shërbim publik, reklama, impiante ulëse-ngritëse, panelesh të ndryshme, etj. Ndërtim kapanonesh me konstruksione metalike. Montim, import -eksport dhe tregtim dhomash frigoriferike. Prodhim dhe tregtim me shumicë dhe pakicë i materialeve të ndërtimit. Import-eksport i materialeve të ndërtimit brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë, ndërtim të impianteve dhe të stabilimenteve për prodhimin dhe furnizimin e lëndëve të para dhe të materialeve të ndërtimit të çdo lloji. Import- eksport me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshme industriale, ushqimorë, konfeksione, bujqësore, drusore, mobilieri, pajisje e makineri të ndryshme, etj. Transport brenda dhe jashtë vendit për vete dhe për të tretë.

Shërbime

Fasada te jashtme me panel sanduich
Fasada te jashtme me panel sanduich
Kapanon industrial me panel sanduici
Kapanon industrial me panel sanduici
Kapanon me mbulese me panele sanduich
Kapanon me mbulese me panele sanduich
Kapanone metalike
Kapanone metalike
Konstruksion metalik per gaxebo
Konstruksion metalik per gaxebo
Konstruksione metalike per tenda
Konstruksione metalike per tenda
Konstruksione per ura metalike rrugore
Konstruksione per ura metalike rrugore
Mbulesa dhe fasada me llamarine dhe panele sanduic
Mbulesa dhe fasada me llamarine dhe panele sanduic
Membrana metalike te varura
Membrana metalike te varura
Montim te kapanoneve industriale prej celiku
Montim te kapanoneve industriale prej celiku
Ndertesa industriale dhe civile me konstruksion celiku
Ndertesa industriale dhe civile me konstruksion celiku
Ndertesa metalike hotele, restorante, shtepi
Ndertesa metalike hotele, restorante, shtepi
Ndertim dhoma frigoriferike me konstruksion metalik
Ndertim dhoma frigoriferike me konstruksion metalik
Ndertime me konstruksione metalike
Ndertime me konstruksione metalike
Parking me konstruksione celiku
Parking me konstruksione celiku
Prodhim kapanoni industrial
Prodhim kapanoni industrial
Prodhim, montim konstruksione metalike
Prodhim, montim konstruksione metalike
Projektim konstruksionesh metalike
Projektim konstruksionesh metalike
Projektim te kapanoneve industriale prej celiku
Projektim te kapanoneve industriale prej celiku
Riparim kapanoni industrial celiku
Riparim kapanoni industrial celiku
Riparim te kapanoneve industriale prej celiku
Riparim te kapanoneve industriale prej celiku
Shtim objekti me konstruksion metalik
Shtim objekti me konstruksion metalik
Tenda per catia me konstruksion metalik
Tenda per catia me konstruksion metalik
Tende konstruksion per karburante
Tende konstruksion per karburante
Prodhim montim konstruksionesh celiku
Prodhim montim konstruksionesh celiku

Punë të kryera

Toni Konstruksion1537860284
Toni Konstruksion1537860301
Toni Konstruksion1537860320
Toni Konstruksion1537860338
Toni Konstruksion1537860354
Toni Konstruksion1537860370
Toni Konstruksion1537860387
Toni Konstruksion1537860400
Toni Konstruksion1537860416
Toni Konstruksion1537860431
Toni Konstruksion1537860495
Toni Konstruksion1537860507
Fasade me konstruksion celiku
Fasade me konstruksion celiku
Fasade me konstruksion dhe panele sanduic
Fasade me konstruksion dhe panele sanduic
Kapanone me konstruksione celiku
Kapanone me konstruksione celiku
Konstruksione metalike per pallate
Konstruksione metalike per pallate
Projektim-Zbatim konstruksione metalike per kapanone
Projektim-Zbatim konstruksione metalike per kapanone
Tende dy anesore me konstruksion celiku i galvanizuar
Tende dy anesore me konstruksion celiku i galvanizuar
Tende hyrjeje me konstruksion metalik
Tende hyrjeje me konstruksion metalik
Terminali i Autobusave Salla
Terminali i Autobusave Salla
Terminali i Autobusave
Terminali i Autobusave
Veshje e fasades se kapanonit me panel sanduic
Veshje e fasades se kapanonit me panel sanduic