Secondary Adv

Kevi & Juna

 

Përshkrimi


Shoqëria Kevi & Juna është një kompani, e cila zhvillon aktivitetin e saj në Shqipëri dhe jashtë vendit duke marrë mandatet e përfaqësimit për të vepruar në lidhje me individët, me organizatat dhe autoritetet shtetërore lokale, territoriale, rajonale dhe kombëtare. Kompania merr pjesë në punime të lidhura me objektin e veprimtarisë së saj si një shoqëri ndërtimi që operon në fusha të rëndësishme si ndërtim, rikonstruksion dhe infrastrukturë.

 

Misioni i kompanisë është që të realizojë projekt konstruksione cilësore, që garantojnë bukuri, efikasitet dhe kosto të leverdisshme për vendbanime, hapësira biznesi, lehtësira publike si spitale dhe shkolla, duke punuar me ndershmëri, integritet dhe mbi të gjitha me kompetencë profesionale. Cilësia e projekteve të sotme të ndërtimit në Shqipëri na vendos para një numëri sfidash dhe Kompania Kevi & Juna premton të realizojë punime sipas standardit që do bëjë diferencën në cdo kohë.

Çfarë ofron

Kompania Kevi & Juna ofron punime ndërtimi, rikonstruksione ndërtesash dhe të tjera si këto që kanë të bëjnë me fushën e ndërtimit si:

 

- Sisteme të muraturës;

- Mure fasade dhe veshje me tulla dekorative;

- Mure të brendshme dhe të jashtme me lartësi të ndryshme;

- Suvatime dhe patinime të jashtme dhe të brendshme;

- Lyerje muresh dhe tavanesh për cdo lloj ambjenti;

- Termoizolime;

- Veshje fasade me polisterol ose lesh guri;

- Punime grafiato mbi suvatim;

- Gipse për tavane dhe mure;

- Mure me konstruksione metalike, nje konstruksion veshje një shtresore dhe disa shtresore;

- Lartësi të mëdha muri sipas projekteve ;

- Veshje të mureve me konstruksion metalik me pllakë SILENTBOARD;

- Tavan nën tavan me mbrojtje nga zjarri nga poshtë dhe nga lart;

- Pllaka gipsi për tavane me efekt pastrues të ajrit etj.

- Izolim akustike dhe termik      

- Lyerje dhe suvatime  

- Ndertim vilash

- Patinim muresh  

- Restaurim godinash

- Rikonstruksion catish

- Rikonstruksion apartamentesh

Shërbime

Breza regjitimi dhe arkitrare b, a per lartesi te ndryshme
Breza regjitimi dhe arkitrare b, a per lartesi te ndryshme
Mur me konstruksion metalik nje konstruksion veshje 3 shtresore
Mur me konstruksion metalik nje konstruksion veshje 3 shtresore
Mur me konstruksion metalik nje konstruksion veshje dy shtresore
Mur me konstruksion metalik nje konstruksion veshje dy shtresore
Mur tulle fasade per vendosjen e kasonetave
Mur tulle fasade per vendosjen e kasonetave
Mure me konstruksione metalike, nje konstruksion veshje nje shtresore
Mure me konstruksione metalike, nje konstruksion veshje nje shtresore
Ndarje ambjentesh me pllaka gipsi
Ndarje ambjentesh me pllaka gipsi
Patinime, lyerje muresh dhe tavanesh per ambjente te brendshme
Patinime, lyerje muresh dhe tavanesh per ambjente te brendshme
Pergatitja e oxhaqeve per tubat e shkarkimit dhe ajrimit
Pergatitja e oxhaqeve per tubat e shkarkimit dhe ajrimit
Pergatitje e brezave te rigjitimit
Pergatitje e brezave te rigjitimit
Pllaka gipsi per tavane me efekt pastrues te ajrit
Pllaka gipsi per tavane me efekt pastrues te ajrit
Punime me pllaka akustike
Punime me pllaka akustike
Punime murature me tulle dekorative
Punime murature me tulle dekorative
Punime murature per komplekse banimi
Punime murature per komplekse banimi
Punime ndertimi per godina banimi
Punime ndertimi per godina banimi
Punime per tavan te varur per apartament
Punime per tavan te varur per apartament
Rikonstruksione ndertesash
Rikonstruksione ndertesash
Shtresa llustre mbi penobeton
Shtresa llustre mbi penobeton
Suvatime te brendshme me dhe pa fino
Suvatime te brendshme me dhe pa fino
Tavane gipsi me design cleoneo akustik
Tavane gipsi me design cleoneo akustik
Tavane gipsi me mbrojtje nga zjarri
Tavane gipsi me mbrojtje nga zjarri
Vendosja e rrjetes se suvatimit ne bashkimet beton tulle
Vendosja e rrjetes se suvatimit ne bashkimet beton tulle
Veshje mureve me konstruksion metalik me pllake SILENTBOARD
Veshje mureve me konstruksion metalik me pllake SILENTBOARD
Veshje muri rrethues me tulle dekorative
Veshje muri rrethues me tulle dekorative
Mur tulle  brendshem me brez rigjitimi
Mur tulle brendshem me brez rigjitimi
Mur per instalime dopio konstruksion
Mur per instalime dopio konstruksion
Lyerje e shkalleve me beton kontakt
Lyerje e shkalleve me beton kontakt
Mur tulle fasade me brez rigjitimi
Mur tulle fasade me brez rigjitimi
Mure tulle me llac te gatshem
Mure tulle me llac te gatshem
Mur i pergatitur me tulla
Mur i pergatitur me tulla
Mur tulle dekorative
Mur tulle dekorative
Fasho suvatimi
Fasho suvatimi
Mur tulle fasade
Mur tulle fasade
Punime grafiato
Punime grafiato
Sisteme murature
Sisteme murature
Tavane akustike
Tavane akustike
Ndertim total vilash private
Ndertim total vilash private
Punime betonarme, kallepe betoni, lidhje hekuri, themele, punime betoni
Punime betonarme, kallepe betoni, lidhje hekuri, themele, punime betoni
Punime kapot per izolim fasade me polisterol
Punime kapot per izolim fasade me polisterol
Restaurim fasade
Restaurim fasade
Restaurime te brendshme
Restaurime te brendshme

Punë të kryera

Kevi & Juna1538740834
Kevi & Juna1538740990
Kevi & Juna1538741010
Kevi & Juna1538741031
Kevi & Juna1538741048
Kevi & Juna1538741066
Kevi & Juna1538741085
Kevi & Juna1538741106
Kevi & Juna1538741126
Kevi & Juna1538741145
Kevi & Juna1538741165
Kevi & Juna1538741183
Kevi & Juna1538741207
Kevi & Juna1538741225
Kevi & Juna1538741246
Teqe ne  Babru-Paskuqan
Teqe ne Babru-Paskuqan
Punimet e fasades per 1 muaj
Punimet e fasades per 1 muaj
Objekt tek Rruga Kongresi i Manastirit
Objekt tek Rruga Kongresi i Manastirit
Kevi & Juna1569581240
Kevi & Juna1569581256
Kevi & Juna1569581271
Kevi & Juna1569581282
Kevi & Juna1569581293
Sisteme kapote per vila ne Lunder
Sisteme kapote per vila ne Lunder
LakeView Residences, Rruga Kristo Luarasi, Tirane
LakeView Residences, Rruga Kristo Luarasi, Tirane
Objekt i ri ne rrugen Sadik Petrala
Objekt i ri ne rrugen Sadik Petrala
Kantieri Asl shpk, rruga Kongresi i Manastirit, Tirane 1
Kantieri Asl shpk, rruga Kongresi i Manastirit, Tirane 1
Kantieri Asl shpk, rruga Kongresi i Manastirit, Tirane 2
Kantieri Asl shpk, rruga Kongresi i Manastirit, Tirane 2
Kantieri Asl shpk, rruga Kongresi i Manastirit, Tirane 3
Kantieri Asl shpk, rruga Kongresi i Manastirit, Tirane 3
Izolimi i kasonetave me rrjete dhe llac dhe berja e fashove
Izolimi i kasonetave me rrjete dhe llac dhe berja e fashove
Projekti Rindertimit
Projekti Rindertimit
Punime, Foleja e Gjelber
Punime, Foleja e Gjelber
Quartum Residence
Quartum Residence
Tirana Trio Tower Residence
Tirana Trio Tower Residence
Vazhdim punimesh, Rezidence banimi dhe sherbimi
Vazhdim punimesh, Rezidence banimi dhe sherbimi
Vila private, Lunder
Vila private, Lunder
Suvatime me llac te gatshem
Suvatime me llac te gatshem
Punime ndertimi ne godine te re banimi, sherbimi
Punime ndertimi ne godine te re banimi, sherbimi
Punime murature ne objekt
Punime murature ne objekt
Objekt i ri banimi, punime murature
Objekt i ri banimi, punime murature
Projekti i rindertimit
Projekti i rindertimit
Banesat e reja, Rindertimi
Banesat e reja, Rindertimi

Video

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Kevi.Juna SHPK (@kevi.junashpk)