Secondary Adv

Fire Protection Albania

 

Përshkrimi

Fire Protection Albania vjen në tregun shqiptar duke siguruar Import, eksport, tregtim, montim të materialeve dhe impianteve për mbrojtjen kundra zjarrit, shpëtimit dhe sigurisë në punë, ku përfshihen ( fikse zjarri, sensor për sinjalizim zjarri, makineri për mbushje - boshatisje të fikëseve të zjarrit me pluhur, pompa për mbushje, fikse zjarri me C02 etj. Kompania kujdeset për mirëmbajtje dhe riparim të materialeve dhe impianteve kundra zjarrit dhe sigurisë në punë. Fire Protection Albania siguron Certifikim të materialeve dhe impianteve për mbrojtjen kundra zjarrit. Gjithashtu jep garanci mbi prodhimin dhe perpunimin e materialeve që përdoren për mbrojtjen kundra zjarrit. 

Çfarë ofron

Fire Protection Albania si një kompani me e certifikuar për tregtimin e produkteve dhe impianteve për mbrojtjen kundra zjarrit ofron: 

 - Shitje fikse zjarri.

 - Aksesorë për fikëse zjarri.

 - Furnizim me fikëse zjarri për kapanone ndërtimi, ambjente banimi, spitale, institucione të ndryshme.

 - Mirëmbajtje të sistemeve të fikseve të zjarrit.

 - Rimbushje, kolaudim, revizionim të fikseve të zjarrit.

 - Sisteme hidrante.

 - Sisteme splingerash tavanore.

 - Detektorë për ambjente të brendshme dhe të jashtme.

 - Fikse zjarri të llojeve të ndryshme si karbonik, CO2, shkumë, pluhur tavanore, sisteme aerosoli ose sistem i mbrojtjes nga zjarri me aerosol, fikse zjarri FM200.

 - Detektorë, sinjalistikë, sisteme të adresuara dhe të thjeshta, sinjalizim diktiv i problemit ndaj zjarrit.

 - Shërbime të tjera jane rimbushje, instruktazh, trajnime, projekte të mbrojtjes ndaj zjarrit.

 - Vaska inoksi per stimulim zjarri

 - Tregtim, montim me shumice dhe pakice te materialeve dhe impianteve per mbrojtjen kundra zjarrit, shpetimit dhe sigurise ne pune.

 - Mirembajtje dhe riparim te materialeve dhe impianteve kundra zjarrit dhe sigurise ne pune.

 - Certifikim i materialeve dhe impianteve per mbrojtjen kundra zjarrit.

 - Trajnim dhe formim per parandalimin dhe mbrojtjen ndaj zjarrit, si dhe sigurise ne pune.

 - Konsulence per parandalimin dhe mbrojtjen ndaj zjarrit si dhe sigurise ne pune.

 - Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre per qellim mbrojtjen kundra zjarrit dhe sigurise ne pune.

 - Hartimi i studimeve,projekteve dhe zbatimi i tyre per qellime rehabilitimin e mjedisit ne zonat e ndotura;

 - Vleresimi tekniko-ekonomik te veprave per mbrojtjen kundra zjarrit ne ndertime publike, private dhe industriale. Prodhimi e perpunimi i materialeve qe

perdoren per mbrojtjen kundra zjarrit.

 - Stacion Zjarrefikes.

Shërbime

Bombula CO2 dhe azoti per sisteme fikese zjarri
Bombula CO2 dhe azoti per sisteme fikese zjarri
Fikese zjarri karbonik, CO2, shkume, pluhur tavanore
Fikese zjarri karbonik, CO2, shkume, pluhur tavanore
Fikese zjarri me CO2
Fikese zjarri me CO2
Fikese zjarri me rrota
Fikese zjarri me rrota
Fikese zjarri portative
Fikese zjarri portative
Furnizim me fikese zjarri
Furnizim me fikese zjarri
Kaseta hidranti
Kaseta hidranti
Kaseta per sisteme kunder zjarri
Kaseta per sisteme kunder zjarri
Kasete dyshe per fikese zjarri
Kasete dyshe per fikese zjarri
Mirembajtje te sistemeve te fikseve te zjarrit
Mirembajtje te sistemeve te fikseve te zjarrit
Rimbushje, kolaudim, revizionim te fikseve te zjarrit
Rimbushje, kolaudim, revizionim te fikseve te zjarrit
Hidrante dhe aksesore
Hidrante dhe aksesore
Kuti per fikese zjarri
Kuti per fikese zjarri
Pjese kembimi per fikese zjarri
Pjese kembimi per fikese zjarri
Rakorderi dhe aksesore per sisteme fikese zjarri
Rakorderi dhe aksesore per sisteme fikese zjarri
Sigurisa, valvula, manometra per fikese zjarri
Sigurisa, valvula, manometra per fikese zjarri
Sisteme dhe produkte te ndihmes se shpejte
Sisteme dhe produkte te ndihmes se shpejte
Sisteme splingerash tavanore
Sisteme splingerash tavanore
Tabela, etiketa dhe eksesore tregues dhe parandalues te rrezikut
Tabela, etiketa dhe eksesore tregues dhe parandalues te rrezikut
Tuba cope per hidrant
Tuba cope per hidrant

Punë të kryera

Big Market
Big Market
BKT
BKT
ECO Market
ECO Market
Fakulteti i Drejtesise
Fakulteti i Drejtesise
Gjykata e Larte
Gjykata e Larte
Kastrati
Kastrati
Kolegji Mehmet Akif
Kolegji Mehmet Akif
Porche Albania
Porche Albania
Procredit Bank Tirana
Procredit Bank Tirana
QTU
QTU
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank
TEG
TEG
Pazari i ri
Pazari i ri
Proper Pizza Shkoder
Proper Pizza Shkoder

Partnere

star fire italiavictory star srl