Secondary Adv

Fire Protection Albania

 

Përshkrimi

“Fire Protection Albania” krenohet si një nga lideret në pajisjet e zjarrit dhe pajisjet e sigurisë industriale. FPA operon në tregun Shqipetar prej vitit 2014 ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin, nen kujdesin dhe konsulencen teknike te kompanise Mëmë “VICTORY s.r.l” dhe “MOLAJONI s.r.l” me nje experience tashmë 89 vjecare ne tregun Italian. Gjithashtu FPA ne bashkepunim me dy kompanite Mëmë eshte e impenjuar dhe ne sherbimet e sigurise dhe shendetit ne pune. Duke ofruar Trajnime me çertifikim per personat e trajnuar te vlefshem brenda kufijve te Shqiperise. Ne jemi rritur nga nevoja për të siguruar sigurinë dhe udhëzime profesionale për publikun për përdorim më të sigurt dhe të duhur të të gjitha pajisjeve të sigurisë nga zjarri dhe të sigurisë industriale.

Misioni Jonë: Është politika e kompanisë që të sigurojë klientët me produkte dhe shërbime që arrijnë dhe mbajnë standardet më të larta të mundshme të cilësisë. Kjo deklaratë është baza e filozofisë sonë të menaxhimit dhe reflekton angazhimin e çdo individi brenda organizatës

Cilësitë tona dalluese: 

- Produkte te perballueshem.

- Trajnim i perdorimit te te gjitha paisjeve.

- Sherbimi Korrekt ndaj Klientit.

- Korrekt ne kohen e dorezimit. 

- Perkushtim

 

Çfarë ofron

Fire Protection Albania siguron import, eksport, tregtim, montim të materialeve dhe impianteve për mbrojtjen kundra zjarrit, shpëtimit dhe sigurisë në punë, ku përfshihen ( fikse zjarri, sensor për sinjalizim zjarri, makineri për mbushje - boshatisje të fikëseve të zjarrit me pluhur, pompa për mbushje, fikse zjarri me C02 etj. Kompania kujdeset për mirëmbajtje dhe riparim të materialeve dhe impianteve kundra zjarrit dhe sigurisë në punë. Fire Protection Albania siguron Certifikim të materialeve dhe impianteve për mbrojtjen kundra zjarrit. Gjithashtu jep garanci mbi prodhimin dhe perpunimin e materialeve që përdoren për mbrojtjen kundra zjarrit. 

Fire Protection Albania  ofron: 

 Paisje te luftimit te zjarrit

- Diktim sinjalizimi

- Fikeset e zjarrit

- Hidrante

- Sisteme te luftimit te zjarr

 

Shërbime të mbrojtjes nga zjarri:

 - Furnizim – vendosje të fikëse te zjarrit të të gjitha tipologjive.

 - Furnizim – vendosje të sistemeve te diktim sinjalizimit.

 - Furnizim – vendosje të sistemeve me hidrante në objekte.

 - Furnizim – vendosje të sistemeve sprinkler në objekte.

 - Asistencë inxhinierike.

 - Mirëmbajtje dhe riparim të paisjeve dhe impjanteve / sistemeve kundra zjarrit

 - Instalime / testime / inspektime dhe servis i të gjithë tipeve të paisjeve dhe sistemeve MNZ.

 - Revizionin me rikarikim të fikëseve të zjarrit.

 - Konsulencë për parandalimin dhe mbrojtjen ndaj zjarrit.

 - Konsulencë në fushën e mbrojtjes së jetës dhe pronës privatë ndaj zjarrit.

 - Hartimi i studimeve – projekteve dhe zbatimi i tyre me qëllimin e mbrojtjes ndaj zjarrit.

 - Vlerësime tekniko ekonomike të veprave për mbrojtjen ndaj zjarrit.

 - Projekte të MNZ – mbrojtjes ndaj zjarrit

 - Relacione teknike MNZ

 - Dokumenti i vlerësimit të rriskut ndaj zjarrit.

 - Trajnime / simulime zjarri (fire drill) për testimin e skuadrës së emergjencës ndaj zjarrit.

 - çertifikime të stafit të trajnuar

 - Instruktime periodike të punonjësve për përdorimin e fikëseve të zjarrit.

 

Shërbime të sigurisë në punë:

 - Përgjegjësi i sigurisë në kompani (përpilon, menaxhon dhe harton dokumentacionin ligjor për   sigurinë në punë të kompanisë duke realizuar të gjithë detyrat/kërkesat ligjore brënda kompanisë) 

 - Koordinatori i sigurisë në kantier ndërtimi në fazën e zbatimit (duke përmbushur detyrat ligjore të sigurisë në punë të punonjësve, të kompanisë zbatuese të projektit)

 - Hartimi i dokumentit të vlerësimit të rrisqeve për kompaninë 

 - Hartimi i planit të emergjencave për kompaninë 

 - Hartimi i planit të evakuimit në kompani

 - Trajnim me tema të ndryshme sipas nevojës së klientit për sigurinë në punë 

 - Trajnime specifike të shoqeruara me çertifikim për punonjësit e trajnuar

 

 Trajnimet me çertifikim 

- Trajnim për punët në lartësi.

- Trajnim për punët në hapësira të mbyllura. 

- Trajnim për punonjësit përdorues të skelave. 

- Trajnim për montatorët/përgjegjësit e skelerisë. 

- Trajnim për përgjegjësin e sigurisë në punë.

- Trajnim për koordinatorin e sigurisë në kantierin e ndërtimit.

 

Ne gjithashtu ju  ofrojmë klientëve tanë një SHËRBIM EXTRA me laboratorët tanë të lëvizshëm për rimbushjen apo servisin e fikeseve te zjarrit. Ne kemi dy automobila laboratorike që na ndihmojnë të jemi në kohë rekord shërbimi kur klientët tanë kanë nevojë.

Shërbime

Bombula CO2 dhe azoti per sisteme fikese zjarri
Bombula CO2 dhe azoti per sisteme fikese zjarri
Fikese zjarri karbonik, CO2, shkume, pluhur tavanore
Fikese zjarri karbonik, CO2, shkume, pluhur tavanore
Fikese zjarri me CO2
Fikese zjarri me CO2
Fikese zjarri me rrota
Fikese zjarri me rrota
Fikese zjarri portative
Fikese zjarri portative
Furnizim me fikese zjarri
Furnizim me fikese zjarri
Kaseta hidranti
Kaseta hidranti
Kaseta per sisteme kunder zjarri
Kaseta per sisteme kunder zjarri
Kasete dyshe per fikese zjarri
Kasete dyshe per fikese zjarri
Mirembajtje te sistemeve te fikseve te zjarrit
Mirembajtje te sistemeve te fikseve te zjarrit
Rimbushje, kolaudim, revizionim te fikseve te zjarrit
Rimbushje, kolaudim, revizionim te fikseve te zjarrit
Hidrante dhe aksesore
Hidrante dhe aksesore
Kuti per fikese zjarri
Kuti per fikese zjarri
Pjese kembimi per fikese zjarri
Pjese kembimi per fikese zjarri
Rakorderi dhe aksesore per sisteme fikese zjarri
Rakorderi dhe aksesore per sisteme fikese zjarri
Sigurisa, valvula, manometra per fikese zjarri
Sigurisa, valvula, manometra per fikese zjarri
Sisteme dhe produkte te ndihmes se shpejte
Sisteme dhe produkte te ndihmes se shpejte
Sisteme splingerash tavanore
Sisteme splingerash tavanore
Tabela, etiketa dhe eksesore tregues dhe parandalues te rrezikut
Tabela, etiketa dhe eksesore tregues dhe parandalues te rrezikut
Tuba cope per hidrant
Tuba cope per hidrant
Furnizim, vendosje te sistemeve te diktim sinjalizimit
Furnizim, vendosje te sistemeve te diktim sinjalizimit
Hartimi i dokumentit te vleresimit te rrisqeve te zjarrit per kompanine
Hartimi i dokumentit te vleresimit te rrisqeve te zjarrit per kompanine
Hartimi i planit te emergjencave per kompanine
Hartimi i planit te emergjencave per kompanine
Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre per qellim mbrojtjen kundra zjarrit.
Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre per qellim mbrojtjen kundra zjarrit.
Konsulence ne fushen e mbrojtjes se jetes njerezore dhe prones private nga zjarri
Konsulence ne fushen e mbrojtjes se jetes njerezore dhe prones private nga zjarri
Rimbushje dhe servisin e fikeseve te zjarrit  me automobila laboratorike
Rimbushje dhe servisin e fikeseve te zjarrit me automobila laboratorike
Trajnime me certifikim te sigurise ne pune
Trajnime me certifikim te sigurise ne pune
Vleresimi tekniko-ekonomik te veprave per mbrojtjen kundra zjarrit ne ndertime publike, private dhe industriale
Vleresimi tekniko-ekonomik te veprave per mbrojtjen kundra zjarrit ne ndertime publike, private dhe industriale
Konsulence per parandalimin dhe mbrojtjen ndaj zjarrit
Konsulence per parandalimin dhe mbrojtjen ndaj zjarrit
Hartimi i planit te evakuimit ne kompani
Hartimi i planit te evakuimit ne kompani
Paisje dhe tabela sigurie kunder zjarri
Paisje dhe tabela sigurie kunder zjarri
Sisteme antizjarri per dhoma serveri
Sisteme antizjarri per dhoma serveri
Tabela te sigurise ne pune
Tabela te sigurise ne pune
Trajnim i punonjesve per mbrojtjen kunder zjarrit
Trajnim i punonjesve per mbrojtjen kunder zjarrit
Trajnime dhe stimulime zjarri per testimin e skuadres se emergjences
Trajnime dhe stimulime zjarri per testimin e skuadres se emergjences

Katalogu

Katalog Fire Protection Albania

Punë të kryera

Big Market
Big Market
BKT
BKT
ECO Market
ECO Market
Fakulteti i Drejtesise
Fakulteti i Drejtesise
Gjykata e Larte
Gjykata e Larte
Kastrati
Kastrati
Kolegji Mehmet Akif
Kolegji Mehmet Akif
Porche Albania
Porche Albania
Procredit Bank Tirana
Procredit Bank Tirana
QTU
QTU
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank
TEG
TEG
Pazari i ri
Pazari i ri
Proper Pizza Shkoder
Proper Pizza Shkoder
World academy of Tirana
World academy of Tirana
Abcom
Abcom
Abi Bank
Abi Bank
Ambasada e Zvicres
Ambasada e Zvicres
Ambasada Italiane
Ambasada Italiane
Apollon Qeramika
Apollon Qeramika
Aurora group
Aurora group
AV Gas
AV Gas
Depozite Hidrikarburesh 26000m3
Depozite Hidrikarburesh 26000m3
Doniana shpk
Doniana shpk
FMP
FMP
Komanda e Forces Ajrore, KFA
Komanda e Forces Ajrore, KFA
Porti Hidrokarbureve MBM, Kastrati Group
Porti Hidrokarbureve MBM, Kastrati Group
Shkolla Sarina
Shkolla Sarina
Shpresa al
Shpresa al
Sky Tower
Sky Tower
UET
UET
Brunes
Brunes
Hotel Rozafa Shkoder
Hotel Rozafa Shkoder
Medreseja Shkoder
Medreseja Shkoder
Muzeu Dioqezan Shkoder
Muzeu Dioqezan Shkoder
Shtepia e te Moshuarve
Shtepia e te Moshuarve
Yura Corporation Albania
Yura Corporation Albania
Drejtoria Rajonale Shkoder - DPSHTRR
Drejtoria Rajonale Shkoder - DPSHTRR
Sisteme sigurie, Shkoder
Sisteme sigurie, Shkoder

Partnere

star fire italiavictory star srl

Licencat dhe Certifikata cilesie te produkteve

Video