Secondary Adv

ALVISO STUDIO

 

Përshkrimi

Alviso shpk është një kompani projektimi, e cila operon në tregun Shqiptar për një periudhë mbi 10 vjeçare. Aktiviteti i saj është i shtrirë në tregun e projektimeve dhe ndertimeve në Shqipëri. Alviso shpk aktualisht ka në faza të ndryshme një numër të konsiderueshëm objektesh, të cilat i gjejmë në faza si        projekt ideje, projekt zbatimi, faze per leje ndërtimi, në faze ndërtimi,në faze kolaudimi, si dhe mjaft objekte të përfunduara dhe operative.

 

Veprimtaria e saj përfshihet në një larmishmëri sipërmarrjesh kryesisht në fushën e projektimit, asistencës dhe zbatimit, e shpërndare thuajse në të gjithë vendin. Shoqëria ofron standard mjaft të larta në projektim, kjo falë profesionistëve tanë si dhe një numër mjaf i lartë bashkëpuntorësh si arkitektë, topografë, inxhinierë te fushave te ndryshme, designer, etj.  Shoqëria drejtohet dhe menaxhohet nga profesionist, ku falë dashurisë për profesionin, pasionin dhe kreativitetin prodhojmë projekte mjaft cilësore të zgjidhura teknikisht me përsosmëri. 

Alviso shpk, me eksperiencën e nevojshme në fushën e projektimit arkitektonik dhe dizajnit të brendshëm, ofron një shërbim profesional duke ndërthurur funksionalitetin, stilin, estetikën, formën me teknologjinë e fjalës së fundit në ndërtimtari dhe arkitekturë.

Alviso shpk ka realizuar projekte të ndryshme eksterieri dhe interieri, si dhe restaurime e adaptime të ndërtesave ekzistuese. Ne ofrojmë projektime të tipologjive të ndryshme të objekteve,si: Bar/Restorante, (Lokale), Vila, Apartamente, Objekte banimi, Zyra, Hotele, Objekte social-kulturore-sportive, Objekte tregtare dhe shërbimi, Objekte industrial e mjaft te tjera. 

Çfarë ofron

PROJEKTIM NE ARKITEKTURE

-    Interior / Exterior për të gjithë gamën e ndërtimeve 

-    Plane të detajuara Vendore (pdv)

-    Projektim Arkitekturor për objekte banimi – objekte industriale – objekte  turistike – objekte tregtare.

-    Projektim objekte sportive – qendra tregtare – qendra social-kulturore – objekte kulti – objekte arsimore – objekte spitalore – terminale – vepra arti

-    Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe.

 PROJEKTE INXHINIERIKE

-    Projekte konstruktive, objekte civile  - industriale – turistike – prej beton/arme; strukturë metalike; konstruksione druri etj. 

-    Projekte të Furnizimit me ujë, instalime hidrosanitare

-    Projektim te sistemeve te ngrohje – ventilim, sistemeve te aspirim – kondicionimi, VRF, Chiller, kaldaja, ngrohje nga dyshemeja, etj. 

-    Projekte Elektrike, rrjete elektrike, sisteme të telefonisë, citofonisë, fonisë, internet, sistemet e alarmit, sistemet e detektimit të zjarrit, sisteme të automatizimit në industri dhe ndërtesa, sisteme komplekse të telekomunikacionit.

-    Projekte Mekanike, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë levizëse), sisteme të furnizimit me gaz, 

 LEJE NDERTIMI DHE KONSULENCE LIGJORE NE NDERTIM

1.    Konsulencë ligjore në ndertim  

2.    Leje të nevojshme të lidhura me lejen e ndërtimit si Leje Mjedisore, etj. 

3.    Konsulencë ligjore për dokumentacionin e nevojshem për aplikimet në sistemin e-lejet 

4.   Aplikimet si dhe ndjekjen e procedurave për të gjitha kategoritë e lejeve të ndertimit në sistemin online e-albania (e-lejet) si vijon:

-    Leje Zhvillimi

-    Leje për shtyrjen e afatit të lejes së ndertimit 

-    Deklaratë paraprake për kryerje punimesh “Leje sipas Nenit 7”

-    Leje për ndryshimin e funksionit 

-    Certifikatë Perdorimi 

-    Leje ndërtimi për ndertim te ri, me sipërfaqe me të madhe se 250 m2

-    Leje për prishje ndërtimi ekzistues. 

-    Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me siperfaqe me të madhe se 250 m2

-    Leje për ndryshimin e subjektit zhvillues 

-    Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni 

-    Leje për ndryshimin e projektit gjatë ndërtimit 

-    Njoftim për fillimin e punimeve 

-    Njoftim për raportin e mbikqyrjes 

-    Njoftim për ndryshimin e subjektit zbatues 

-    Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni 

-    Leje ndërtimi për ndertim të ri, me siperfaqe deri ne 250 m2 

-    Leje ndërtimi për shtesë në ndërtim ekzistues, me siperfaqe deri ne 250 m2 

-    Njoftim për raportin e kolaudimit 

-    Leje infrastrukture

-    Leje ndërtimi për ndertim te ri, me siperfaqe me te madhe se 250 m2 e përshpejtuar

-    Leje ndërtimi për rikonstruksion pa ndryshim funksioni e përshpejtuar

-    Leje ndërtimi për rikonstruksion me ndryshim funksioni e përshpejtuar

-    Leje ndërtimi për ndërtim te ri, me siperfaqe deri ne 250 m2 e përshpejtuar 

-    Leje ndërtimi per shtesë në ndërtim ekzistues, me siperfaqe deri ne 250 m2 e përshpejtuar

-    Leje per ndertime te reja ne zonat e demtuara dhe ne zonat e reja per zhvillim 

-    Leje rindertimi, rikonstruksini dhe riparimi te nderteses se demtuar me shtim apo ndryshim vellimi

-    Leje rindertimi, rikonstruksini dhe riparimi te nderteses se demtuar pa shtim apo ndryshim vellimi

-    Leje per prishen e ndertimeve te demtuara nga fatkeqesia natyrore 

-    Leje ndertimi apo rikontsturkioni te infrastruktures publike apo kritike ne zonat e demtuara nga fatkeqsia natyrore apo ne zona te reja per zhvillim 

-    Leje zhvillimi ne rastet e fakteqsise natyrore 

Shërbime

Interior per dhoma gjumi matrimoniale
Interior per dhoma gjumi matrimoniale
Projekt arredimi per beach bare
Projekt arredimi per beach bare
Projekt arredimi per hotele
Projekt arredimi per hotele
Projekt arredimi per resorte
Projekt arredimi per resorte
Projekte arredimi per apartamente
Projekte arredimi per apartamente
Projekte interier dhe exterier per hotele
Projekte interier dhe exterier per hotele
Projekte per arredim interior shtepie
Projekte per arredim interior shtepie
Projekte per arredim lokalesh, baresh, restorantesh
Projekte per arredim lokalesh, baresh, restorantesh
Projekte per arredim total apartamenti
Projekte per arredim total apartamenti
Projektim exterior dhe interior per godina banimi
Projektim exterior dhe interior per godina banimi
Projektim hapsirash rekreative, pishina etj
Projektim hapsirash rekreative, pishina etj
Projektim interior dhe eksterior per vila
Projektim interior dhe eksterior per vila
Projektim interior per zyre
Projektim interior per zyre
Projektim objekte banimi
Projektim objekte banimi
Projektim objekte polifunksionale
Projektim objekte polifunksionale
Projektim per arredim lokale, bare, restorante
Projektim per arredim lokale, bare, restorante
Projektim per shtepi pushimi
Projektim per shtepi pushimi
Projektim total per vila banimi
Projektim total per vila banimi
Projektim vilash dhe shtepish private
Projektim vilash dhe shtepish private
Projektim, Dizenjim per bare, lokale, restorante
Projektim, Dizenjim per bare, lokale, restorante
Projektim, Dizenjim per lokale verore
Projektim, Dizenjim per lokale verore
Projektime arredime per salla konferencash
Projektime arredime per salla konferencash
Sistemime te jashtme, Arredime urbane
Sistemime te jashtme, Arredime urbane
Studio projektimi per lokale, bare, restorante
Studio projektimi per lokale, bare, restorante
Projekt arredimi per dhome gjumi femijesh
Projekt arredimi per dhome gjumi femijesh

Punë të kryera

ALVISO STUDIO1627392158
ALVISO STUDIO1627392175
ALVISO STUDIO1627392193
ALVISO STUDIO1627392212
ALVISO STUDIO1627392228
ALVISO STUDIO1627392243
ALVISO STUDIO1627392258
ALVISO STUDIO1627392275
ALVISO STUDIO1627392291
ALVISO STUDIO1627392305
ALVISO STUDIO1627392318
ALVISO STUDIO1627392331
ALVISO STUDIO1627392347
ALVISO STUDIO1627392360
ALVISO STUDIO1627392375
ALVISO STUDIO1627392389
ALVISO STUDIO1627392409
ALVISO STUDIO1627392428
ALVISO STUDIO1627392448
ALVISO STUDIO1627392476
ALVISO STUDIO1627392497
ALVISO STUDIO1627392518
ALVISO STUDIO1627392540
ALVISO STUDIO1627392558
ALVISO STUDIO1627392577
ALVISO STUDIO1627392596
ALVISO STUDIO1627392614
ALVISO STUDIO1627392629
ALVISO STUDIO1627392652
ALVISO STUDIO1627392678
ALVISO STUDIO1627392698
ALVISO STUDIO1627392723
ALVISO STUDIO1627392747
ALVISO STUDIO1627392766
ALVISO STUDIO1627392784
ALVISO STUDIO1627392800
ALVISO STUDIO1627392822
ALVISO STUDIO1627392836
ALVISO STUDIO1627392852
ALVISO STUDIO1627392870
ALVISO STUDIO1627392884
ALVISO STUDIO1627392899
ALVISO STUDIO1627392919
ALVISO STUDIO1627392937
ALVISO STUDIO1627392965
ALVISO STUDIO1627392983
ALVISO STUDIO1627392998
ALVISO STUDIO1627393013
ALVISO STUDIO1627393026
ALVISO STUDIO1627393040
ALVISO STUDIO1627393057

Projekti Lufthansa

Video