Secondary Adv

EDICO shpk

 

Përshkrimi

EDICO shpk është një kompani që operon prej vitit 2013 në tregun shqiptar në fushen e sistemeve elektrike, me një staf të kualifikuar sipas standardeve europian, të trajnuar në Gjermani. Jemi ndërmarrja lider në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e elektro energjetikës dhe energjisë së ripërtëritëshme. Misioni ynë është që të rrisim me shumë interesin e Shqipetareve drejt energjisë diellore duke kursyer kështu  të ardhurat tuaja.Fleksibiliteti, dinamizmi dhe shpejtësia janë motoja jonë. Të gjitha produktet janë të dizenjuara dhe të prodhuara nga firmat me të njohura botërore  si: Schneider Electric, ABB, Siemens, Benq etj. duke na dhëne përparesi cilësi, siguri dhe performancë.

Çfarë ofron

EDICO shpk ofron nje gamë te gjerë shërbimesh si me poshte:

-Panele: Panele elektrike, panele kontrolli, panele automatizimi per fabrika, panele per pompa, panele per kompresor, panele per gjenerator, panele komandimi per makineri, panele automatike, panele disdribucioni, panele me PLC, panele kontrolli per linja elektrike, panele per furnizim me energji elektrike, panele per automatizim fabrika, panele industriale, panele per automatizim.

-Gjeneratore: UPS, Stabilizator, Gjeneratore nga 1kw deri 1000kw, te rinj dhe te perdorur.

-Programim & Automatizim: Programe PLC, Programim SCADA, HMI, BSM, Modbus, RTU, ATS, Simatik, Sinamic, Wonderware, Lader, Automatizim per apartamente, Automatizim per vila, Automatizim per hotele, Automatizim per fabrika dhe linja prodhimi.

-Sisteme fotovoltaike: Impiante fotovoltaike, Panele fotovoltaike, Inverter, Bateri, Rregullatore, UPS, Gjeneratore, Qeliza fotovoltaike.

-Mirembajtje & Servis

Shërbime

Gjeneratore 22 kva
Gjeneratore 22 kva
Gjeneratore Lomberdini 15kwa
Gjeneratore Lomberdini 15kwa
Izolues per kalimin e kabllove elektrik
Izolues per kalimin e kabllove elektrik
Kuadro automatike per panele kontrolli
Kuadro automatike per panele kontrolli
Panele elektrike industriale
Panele elektrike industriale
Panele fotovoltaike per vila, kompani, kapanone
Panele fotovoltaike per vila, kompani, kapanone
Panele kontrolli fabrikash
Panele kontrolli fabrikash
Panele kontrolli industriale
Panele kontrolli industriale
Panele me leshuesa
Panele me leshuesa
Peshore industriale anti vibrant
Peshore industriale anti vibrant
Pjese per gjeneratore, Servis, Mirembajtje
Pjese per gjeneratore, Servis, Mirembajtje
Sisteme SCADA
Sisteme SCADA
Skema elektrike per fabrika
Skema elektrike per fabrika

Punë të kryera

EDICO shpk1561472614
EDICO shpk1561472626
EDICO shpk1561472648
EDICO shpk1561472661
EDICO shpk1561472673
EDICO shpk1561472685
EDICO shpk1561472699
EDICO shpk1561472712
EDICO shpk1561472722
EDICO shpk1561472736
EDICO shpk1561472747
EDICO shpk1561474064
EDICO shpk1561474075
EDICO shpk1561474086
EDICO shpk1561474097
EDICO shpk1561474108
EDICO shpk1561474118