Secondary Adv

KASO GROUP

 

Përshkrimi

“KASO”sh.p.k ushtron aktivitetin ne fushen e ndertimit, ndertime civile dhe ekonomike, ndertime publike dhe investime ne pasuri te palujtshme. KASO group si prioritet ka ndertimin e godinave me cilesi te larte punimesh, duke garatuar per vite me rradhe asistence dhe marevajtje. Ne I ofrojme klienteve tane teknologji te perparuar dhe material cilesore ne ndertimin e godinave , duke operuar me partneret me te mire ne treg brenda dhe jashte vendit.

 

KASO group merr persiper te menaxhoje kontrata per ndertimin e shesheve me destinacion ndertimin e godinave te banimit , sherbimit etj. Projektet e mëdha të ndërtimit janë ndërmarrje komplekse, shpesh të përfshirë dhjetëra nënkontraktorët dhe furnizuesit, pajisje dhe shërbime te cilat kerkojne nje organizim perfekt. KASO group eshte I hapur per cfare do lloj bashkepunimi me partnere te tjere ne menaxhimin i kontratave , Menaxhimin , blerje – shitje te pronave te paluajtshme etj. Orkestrimin I operacioneve të tilla kërkon ndërtimin e klasit të parë të menaxhimit-gje nga e cila Identikohet KASO group.

 

Qëllimi i kompanisë Kaso Group që nga krijimi ka qenë realizimi i objekteve me cilësi dhe standarte te larta me produkte me cilësore dhe më funksionale duke krijuar gjithashtu një harmoni dhe ngrohtësi në ambjentet tuaja.  Kaso Group ka si prioritet ndërtimin e godinave me cilësi të lartë punimesh, duke garantuar për vite me radhë asistencë dhe mbarëvajtje.

Çfarë ofron

Konstruksion Residencial
KASO group si prioritet ka ndertimin e godinave me cilesi te larte punimesh, duke garatuar per vite me rradhe asistence dhe marevajtje. Ne I ofrojme klienteve tane teknologji te perparuar dhe material cilesore ne ndertimin e godinave , duke operuar me partneret me te mire ne treg brenda dhe jashte vendit.

 

Inxhinjeri Ndertimi
KASO group merr persiper te menaxhoje kontrata per ndertimin e shesheve me destinacion ndertimin e godinave te banimit , sherbimit etj. Projektet e mëdha të ndërtimit janë ndërmarrje komplekse, shpesh të përfshirë dhjetëra nënkontraktorët dhe furnizuesit, pajisje dhe shërbime te cilat kerkojne nje organizim perfekt.

 

Prokurim Shitje/Blerje
KASO group eshte I hapur per cfare do lloj bashkepunimi me partnere te tjere ne menaxhimin i kontratave , Menaxhimin , blerje – shitje te pronave te paluajtshme etj. Orkestrimin I operacioneve të tilla kërkon ndërtimin e klasit të parë të menaxhimit-gje nga e cila Identikohet KASO group.

Shërbime

Ambjente tregtare ne shitje
Ambjente tregtare ne shitje
Apartamente 1+1, 2+1 dhe 3+1 ne shitje
Apartamente 1+1, 2+1 dhe 3+1 ne shitje
Apartamente ne shitje
Apartamente ne shitje
Betonime
Betonime
Ndertim cilesor
Ndertim cilesor
Ndertim civil
Ndertim civil
Ndertim godinash banimi
Ndertim godinash banimi
Ndertim objekte rezidenciale
Ndertim objekte rezidenciale
Ndertim objektesh private, hotele, komplekse etj
Ndertim objektesh private, hotele, komplekse etj
Projektim rezidenca banimi
Projektim rezidenca banimi
Projektim zbatim punimesh ndertimi
Projektim zbatim punimesh ndertimi
Punime ndertimi
Punime ndertimi
Standart i larte ndertimi
Standart i larte ndertimi
Zbatim punimesh ndertimi
Zbatim punimesh ndertimi
Zbatim punimesh per godina banimi
Zbatim punimesh per godina banimi

Punë të kryera

Hotel Privilege
Hotel Privilege
Kompleks banimi, Tirane
Kompleks banimi, Tirane
Objekt banimi, Tirane
Objekt banimi, Tirane
Objekt rezidencial, Tirane
Objekt rezidencial, Tirane
Objekte rezidenciale, Tirane
Objekte rezidenciale, Tirane

Projekte

Palazzo Viridario 1
Palazzo Viridario 1
Palazzo Viridario 2
Palazzo Viridario 2