Secondary Adv

GENERAL BETON

 

Përshkrimi

Kompania General Beton Sh.p.k. është themeluar në datën 13/06/2002 me Administrator dhe ortak të vetëm Z. Gramos Caushaj. General Beton Sh.p.k. aktualisht ka një game më të gjërë aktiviteti si: Nyje prodhim betoni, eksport import, punime dheu, sistemime taracime terenesh, ndërtime civile e ekonomike, rrugë të cdo lloj kategorie dhe sistemim dhe asfaltim sheshi, Tregtim dhe prodhim inertesh, përpunim i materialeve inerte të ndërtimit,  Instalime të ndryshme hidraulike, elektrike dhe teknologjike. General Beton gjatë historikut njeh rritje të aktivitetit si në sasi betoni dhe në numër klientësh. Suksesi dhe rritja e shitjeve e orientoi kompaninë në blerjen e një impianti të ri me parametra dhe teknologjinë e kohës. General Beton Sh.p.k. zotëron me tepër se 37% të tregut të furnizimit me beton në rrethin e Fierit por edhe me gjerë. Duke qenë një kompani me vision dhe që ecën me analiza të sakta financiare është investuar dhe në blerjen e një kantieri në prodhimin e inerteve me adresë: Ade-Frakull, Fier. Kompania ka zhvilluar një sistem logjistike duke plotësuar zinxhirin e nxjerrjes së lendës së parë, transportit, prodhimit të inerteve por dhe të shpërndarje-furnizimit me beton. 

Çfarë ofron

General Beton Sh.p.k. aktualisht ka një gamë më të gjerë aktiviteti si: Nyje prodhim betoni, eksport import, punime dheu, sistemime taracime terenesh, ndertime civile e ekonomike, rruge dhe sistemim asfaltim sheshe etj.

 

Market e betonit prodhim/furnizim jane: 

• Beton C8/10

• Beton C12/15

• Beton C16/20

• Beton C20/25

• Beton C25/30

• Beton C30/37

• Beton  C 35/45

• Beton  C40/50

Makinerite dhe Asetet e kompanise: 

• Betoniere  9 -cope
• Kamiona Pompe Betoni  3 –cope
• Rimorkio  3-cope
• Kamiona  Veteshkarkuese 5-cope
• Vetura 5-cope
• Trailer  3-cope
• Kamioncine 1-cope
• Kamiona koke-terheqese  3 cope.
• Impiant prodhim betoni 2 cope.
• Fadroma 2 cope.
• Ekskavatore 2 cope.
• Zyrat 2 kate ne qendren e prodhimit te betonit  me siperfaqe totale 300 m2.
• Kapanoni per automjetet ne kantierin e betonit sip. Tot 1500 m2.
• Impiant per grumbullimin dhe perpunimin e inerteve sip.tot. 6800  m2.

Shërbime

Granili per ndertim
Granili per ndertim
Gur mali
Gur mali
Rere per ndertim
Rere per ndertim
Rere e lare
Rere e lare
Stabilizant per ndertim
Stabilizant per ndertim
Zhavorr i fraksionuar
Zhavorr i fraksionuar
Kompani prodhimi betoni
Kompani prodhimi betoni
Betoniere dhe pompa betoni
Betoniere dhe pompa betoni
Eksport import betoni dhe materiale ndertimi
Eksport import betoni dhe materiale ndertimi
Fabrike per prodhim betoni
Fabrike per prodhim betoni
Furnizim me beton ne te gjithe Shqiperine
Furnizim me beton ne te gjithe Shqiperine
Furnizim me beton per objekt
Furnizim me beton per objekt
Furnizim, transport dhe betonim
Furnizim, transport dhe betonim
Impiant automatik per prodhim betoni
Impiant automatik per prodhim betoni
Impiante Prodhimi Inertesh
Impiante Prodhimi Inertesh
Kompani per prodhim materiale inerte
Kompani per prodhim materiale inerte
Nyje prodhim betoni
Nyje prodhim betoni
Shperndarje furnizim me beton ne Shqiperi
Shperndarje furnizim me beton ne Shqiperi
Germime dhe punime dheu
Germime dhe punime dheu
Ndertim kompleksesh turistike
Ndertim kompleksesh turistike
Ndertim objektesh banimi rezidenciale
Ndertim objektesh banimi rezidenciale
Prese betoni (autopompe) per hedhje betoni ne lartesi
Prese betoni (autopompe) per hedhje betoni ne lartesi
Hedhje betoni ne objekt
Hedhje betoni ne objekt
Prodhim betoni marka nga 150-500
Prodhim betoni marka nga 150-500

Punë të kryera

By Pass-i i Fierit, CAE shpk
By Pass-i i Fierit, CAE shpk
Kompleks turistik, Uji i Ftohte, Vlore - A.I.C shpk
Kompleks turistik, Uji i Ftohte, Vlore - A.I.C shpk
L.15 Tetori Fier
L.15 Tetori Fier
Objekt banimi dhe sherbime, Fier
Objekt banimi dhe sherbime, Fier
Projekti Gjanica, Fier - ASAB shpk
Projekti Gjanica, Fier - ASAB shpk
Projekti Marinza, Fier - ASAB shpk
Projekti Marinza, Fier - ASAB shpk
Stadiumi Apolonia
Stadiumi Apolonia
TAP - CAE shpk
TAP - CAE shpk
Objekt banimi dhe sherbimesh, Fier
Objekt banimi dhe sherbimesh, Fier

Video

Certifikime