Secondary Adv

Begira Home Systems

 

Përshkrimi

Kompania Begira Home Systems ndodhet pranë jush duke ju dhënë zgjidhje për cdo kërkesë tuajën.  Begira Home Systems e ushtron aktivitetin e saj në fushën e projektimit, instalimit, vënjes në punë dhe shërbimit të linjave, makinerive, paisjeve dhe komponentëve mekanikë, hidraulikë, termikë dhe elektrikë. Ekipi ynë i teknikëve të instalimit është shumë i kualifikuar në mjedise komplekse dhe është i pajisur me një përvojë të madhe në fillimin dhe kontrollin e cilesise e instalimeve të teknologjisë së lartë. Me Begira Home Systems do të keni garancinë që kërkoni dhe përkushtimin tonë për të dhënë më të mirën për ju. Duke bashkëpunuar me ne, ju sigurojmë se do të mbeteni të kënaqur duke ju ofruar shërbim cilësor për cdo kërkesë tuajën.

Çfarë ofron

Kompania Begira Home Systems ofron nje game te gjere sherbimesh si: 

-Punime hidraulike dhe impjante hidraulike

-Punime elektrike industriale dhe civile

-Riparime hidraulike dhe elektrike per vila, hotele, shtepi

-Sisteme ngrohje ftohje dhe impjante ngrohje ftohje, kondicionimi, aspirimi

-Montim i sistemeve inverter, chiller, instalim tubash per impiantin e kondicinimit

-Montim kaloriferesh per ngrohje qendrore

-Montim kaldajash, fan coil per kopshte, cerdhe, hotele, shkolla, institucione, vila banimi, komplekse banimi etj.

Shërbime

Instalim dhe montim kamerash sigurie
Instalim dhe montim kamerash sigurie
Instalim citofonie per pallate, vila, apartamente
Instalim citofonie per pallate, vila, apartamente
Vendosje sisteme HVAC
Vendosje sisteme HVAC
Riparime hidraulike dhe elektrike per vila hotele shtepi
Riparime hidraulike dhe elektrike per vila hotele shtepi
Punime hidraulike sipas projektit
Punime hidraulike sipas projektit
Punime hidralikue per pallate
Punime hidralikue per pallate
Montime panelesh diellore per shtepi dhe hotele
Montime panelesh diellore per shtepi dhe hotele
Montim sisteme kondicionimi
Montim sisteme kondicionimi
Montim kanale ajrimi
Montim kanale ajrimi
Montim kaldajash fan coil  per kopshte dhe cerdhe
Montim kaldajash fan coil per kopshte dhe cerdhe
Montim dhe sistemim i ujrave te shiut
Montim dhe sistemim i ujrave te shiut
Montim aksesoresh per pajisje tualeti
Montim aksesoresh per pajisje tualeti
Instalime te sistemit te furnizimit me uje te pijshem
Instalime te sistemit te furnizimit me uje te pijshem
Instalime elektrike industriale
Instalime elektrike industriale
Instalime elektrike civile
Instalime elektrike civile
Instalim te tubacioneve te ujrave te bardha dhe te zeza
Instalim te tubacioneve te ujrave te bardha dhe te zeza
Instalim kaloriferesh
Instalim kaloriferesh
Grup pune per punime hidraulike
Grup pune per punime hidraulike
Grup pune per punime elektrike
Grup pune per punime elektrike
Brigade per punime hidraulike
Brigade per punime hidraulike