Secondary Adv

CIBUKAJ 2012

 

Përshkrimi

Çibukaj 2012 shpk është një kompani prestigjoze në tregun shqiptar e cila operon në fushën e ndërtimit. Kompania Çibukaj siguron kualitet, funksion, jetëgjatësi si dhe komfort ne çdo projekt që merr përsiper. Të gjitha punimet tona janë të realizuara nga një staf punëtorësh të kualifikuar dhe me materiale të certifikuara.

 

Eksperienca disa vjecare bën të mundur që të ofrojme punime cilesore, të sigurta dhe në kohë të shpejtë. Çibukaj 2012 shpk i përgjigjet më së miri kërkesave të klientëve falë përdorimit të produkteve të markave më prestigjoze ndërkombëtare.

Çfarë ofron

Kompania ÇIBUKAJ 2012 ofron per tregun:

 

-Ndërtime Civile dhe Industriale

-Rikonstruksion dhe mirëmbajtje të ndërtesave Civile dhe Industriale, Veshje fasadash

-Suvatime të brendshme dhe të jashtme 

-Godina civile dhe banimi

-Ndërtime speciale

-Ndërtime shtresash dhe nënshtresash

-Godina Industriale

-Punime për prishjen e ndërtimeve

-Punime rifiniture të muraturës

-Punime strukturore speciale

-Punime termo & hidroizolimi

-Ndërtime muresh

-Ndërtim rrugësh

-Punime gërmimi në tokë

-Furnizime me ujë dhe kanalizime

-Rrugë dhe rrjete inxhinierike

-Punime me beton / Armë

Shërbime

Betonime kolonash plintash muresh soletash
Betonime kolonash plintash muresh soletash
Hedhje betoni per soleta
Hedhje betoni per soleta
Izolime soletash
Izolime soletash
Kanalizime shiu dhe ujera te zeza
Kanalizime shiu dhe ujera te zeza
Kompani per lidhje me hekur
Kompani per lidhje me hekur
Kompani per ndertime jashte vendit
Kompani per ndertime jashte vendit
Kompani per ndertime karabina
Kompani per ndertime karabina
Lidhje (aliazh) hekuri
Lidhje (aliazh) hekuri
Ndertim rrugesh
Ndertim rrugesh
Nenkontraktor per ndertim objektesh
Nenkontraktor per ndertim objektesh
Nenkontraktore per lidhje hekuri
Nenkontraktore per lidhje hekuri
Panele karpenterie per ndertim
Panele karpenterie per ndertim
Perfundim Karabina dhe Mur Tulle
Perfundim Karabina dhe Mur Tulle
Projektimi i strukturave beton arme
Projektimi i strukturave beton arme
Punime armatura per ndertim
Punime armatura per ndertim
Punime me betoforma
Punime me betoforma
Punime me tulle
Punime me tulle
Punime per soleta betonarme
Punime per soleta betonarme
Punime shtresa dyshemeje
Punime shtresa dyshemeje
Punime Struktura betonarme
Punime Struktura betonarme
Zbatim punimesh ne fushen e ndertimit
Zbatim punimesh ne fushen e ndertimit
Punime hekur beton
Punime hekur beton
Konsulence arkitekturore dhe inxhinierike
Konsulence arkitekturore dhe inxhinierike
Projektime ne fushen e ndertimit
Projektime ne fushen e ndertimit
Zbatime ne fushen e ndertimit
Zbatime ne fushen e ndertimit