Secondary Adv

FJONA 2006

 

Përshkrimi

Në vitin 2000 kompania fillon aktivitetin e saj me emrin "Arben Mema” si biznes i vogël duke patur në fokus shërbimin e pastrimit të rrjetëve utilitare dhe largimin e mbetjeve. Pas një suksesi të afirmuar në treg kompania në vitin 2003 kalon në trajten e biznesit të madh.

 

• Me kalimin e viteve u pa i nevojshëm zgjerimi i games së shërbimeve të ofruara duke përfshirë edhe pastrimin e ambjenteve të brëndshme e të jashtme si dhe gjelbërimin, mirëmbajtjen e mjediseve, dhe në vitin 2006 kompania ndryshon emrin e saj në “FJONA 2006”. 

 

• Pastrimi është baza dhe një nga aspektet më të rëndësishme të çdo organizate të çdo lloji. Pikërisht kjo është edhe arsyeja pse “FJONA 2006” ka krijuar një gamë të plotë të shërbimeve për të qenë në dispozicion duke realizuar e plotësuar çdo kërkesë të klientëve.

 

• Objektivi ynë kryesor është përmbushja e kërkesave dhe nevojave tuaja përtej pritshmërive, nëpermjet kombinimit të punonjësve me mjetet teknologjike si dhe solucionet cilësore në përputhje me standartet ekologjike. Përvoja jonë e madhe në fushen e pastrimit na ka mundësuar që të investojmë në dispozicion të mjeteve teknologjike si dhe trajnimit të vazhdueshem të stafit në mënyre që të kemi një input pozitiv në realizimin e volumeve dhe standarteve të kërkuara.

Çfarë ofron

Pastrim

Këtë shërbim kompania e kryen më së shumti me fuqi punëtore, por gjithashtu ajo disponon dhe mjete teknologjike të cilat i përdor sipas kushteve dhe mjediseve ku operohet me to, duke u përpjekur që shërbimi të kryhet në bazë të kërkesave të klientëve.

 

Menaxhimi i Mbetjeve

Kompania Fjona 2006 operon ne fushen e pastrimit te mbetjeve jo te rrezikshme.Ne disponojme mjete teknologjike bashkohore dhe nje staf te kualifikuar ne kete fushe.Kompania jone realizon diferencimin e mbetjeve qe ne burim si dhe menaxhon dergimin e tyre deri ne kompanite perfundimtare te asgjesimit/ricklimit te tyre.

 

Pastrim dhe Zhbllokim Kanalizimesh

Kompania "FJONA 2006" është një kompani me një staf të specializuar dhe me eksperience tashmë që prej vitit 2000 për te kryer shërbimin e pastrimit te ujrave te zeza dhe zbllokimin e kanalizimeve. Ne disponojmë mjete teknologjike moderne mjaft efikase dhe të përshtatshme për pastrimin e këtyre rrjeteve.

 

Gjelbërim

"FJONA 2006" ka një staf të kualifikuar përsa i përket gjelbërimit dhe mirëmbajtjes së mjediseve të gjelbërta. Fuqia punëtore me ndihmen e makinerive të thjeshta bën një punë të përsosur në ndërtimin e mjediseve të gjelbërta përfshirë këtu lulishte, kopshte etj.

Shërbime

Gjelberim dekorativ
Gjelberim dekorativ
Gjelberim hapesirash rekreative
Gjelberim hapesirash rekreative
Kompani per mirembajte gjelberimi
Kompani per mirembajte gjelberimi
Mirembajtje mjedise te gjelberta, lulishte dhe kopshte
Mirembajtje mjedise te gjelberta, lulishte dhe kopshte
Sherbime mirembajtje hapesira te gjelberuara
Sherbime mirembajtje hapesira te gjelberuara
Sherbime mirembatje periodike per gjelberim
Sherbime mirembatje periodike per gjelberim
Diferencim mbetjesh
Diferencim mbetjesh
Kompani per menaxhim mbetjesh
Kompani per menaxhim mbetjesh
Kompani per menaxhimin e mbetjeve ne Shqiperi
Kompani per menaxhimin e mbetjeve ne Shqiperi
Kompani riciklimi dhe mbledhje mbetjesh ne Shqiperi
Kompani riciklimi dhe mbledhje mbetjesh ne Shqiperi
Mbledhje dhe riciklim mbetjesh
Mbledhje dhe riciklim mbetjesh
Riciklim mbetjesh organike, plastike, qelq, leter, metal
Riciklim mbetjesh organike, plastike, qelq, leter, metal
Riciklim mbetjesh
Riciklim mbetjesh
Sherbime menaxhimi mbetjesh
Sherbime menaxhimi mbetjesh
Kompani pastrimi periodike per institucione
Kompani pastrimi periodike per institucione
Kompani per pastrim zyrash
Kompani per pastrim zyrash
Kompani per pastrimin e rrugeve
Kompani per pastrimin e rrugeve
Pastrime me makineri profesionale
Pastrime me makineri profesionale
Sherbime mirembajtje dhe pastrimi ne lartesi
Sherbime mirembajtje dhe pastrimi ne lartesi
Sherbime pastrimi me makineri profesionale
Sherbime pastrimi me makineri profesionale
Pastrim i ujrave te zeza
Pastrim i ujrave te zeza
Sherbime mirembajtje me makineri te renda
Sherbime mirembajtje me makineri te renda
Sherbime per zhbllokimin e kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza
Sherbime per zhbllokimin e kanalizimeve te ujrave te bardha dhe te zeza
Zhbllokim Kanalizimesh
Zhbllokim Kanalizimesh
Zhbllokime te ujrave te zeza
Zhbllokime te ujrave te zeza

Historiku

Në vitin 2000 kompania fillon aktivitetin e saj me emrin "Arben Mema” si biznes i vogël duke patur në fokus shërbimin e pastrimit të rrjetëve utilitare dhe largimin e mbetjëve. Pas një suksesi të afirmuar në treg kompania në vitin 2003 kalon në trajten e biznesit të madh. Me kalimin e viteve u pa i nevojshëm zgjerimi i games së shërbimeve të ofruara duke perfshirë edhe pastrimin e ambjentëve të brëndshme e të jashtme si dhe gjelbërimin, mirëmbajtjen e mjediseve, dhe në vitin 2006 kompania ndryshon emrin e saj në “FJONA 2006”.  Kompania "FJONA 2006", është e regjistruar me NIPT: K31321510F me objekt veprimtarie në Pastrim, Gjelbërim, Transport. E themeluar nga pronari dhe administratori aktual Ing. Arben Mema, kompania e mori emrin e saj "FJONA 2006" me date 17.01.2006. "FJONA 2006" fillon aktivitetin e saj me 01.12.2000 me moton “Për një mjedis të pastër".

Kliente

Certifikime

OHSAS 18001:2007 është një Standard Ndërkombëtar i njohur edhe si sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë. Ky standard specifikon kërkesat për një strukturë menaxhuese efektive të përputhshmërisë së Shendetit dhe Sigurisë në Punë (SH&SP) me legjislacionin që aplikohet në kompaninë tuaj dhe aktivitetet operacionale. Standardi promovon një mjedis punë të shëndetshëm dhe të sigurtë, duke siguruar një strukturë që i lejon një kompanie të identifikojë dhe kontrollojë vazhdimisht risqet e saj dhe reduktojë mundësitë për aksifente dhe incidente.

 

ISO 14001: 2004 është standard ndërkombëtar për sistemet e menaxhimit të mjedisit (EMS) dhe EMS më e përdorur gjerësisht në botë.  ISO 14001 është standardi kyresor i sistemeve të menaxhimit i cili specifikon kërkesat për hartimin dhe mirëmbajtjen e një EMS. Kjo ndihmon për të kontrolluar aspektet mjedisore, për të zvogëluar ndikimet dhe për të siguruar një pajtueshmërinë ligjore.

 

ISO 9001:2008 është një standard ndërkombëtar lidhur me cilësinë e standarteve të menaxhimit.  Është i zbatueshmem për çdo organizatë, në të gjitha llojet e sektorëve dhe aktiviteteve të biznesit.

 

ISO 39001:2012 përcakton kërkesat për një siguri në menaxhimin e sistemit të trafikut rrugor, për të mundësuar një organizatë që ndërvepron me këtë sistem në uljet e vdekjeve dhe dëmtimeve serioze në lidhje me aksidentet e trafikut rrugor.

 

 

Grumbullim dhe transportim i mbetjeve dhe i ujërave të zeza.

 

Autorizim mjedisor për pastrimin, gjelbërim, transportimin e mbetjeve urbane.

 

Leje mjedisi tipit C për stacion transferimi për mbetje jo të rrezikshme.