Secondary Adv

ASA-3D Teknomat

 

Përshkrimi

Administratori i Shoqërisë “ASA 3D shpk” Z.Astrit AZISLLARI, koperon prej shumë vitesh ne fushën e ndërtimit. Kjo fale traditës familjare të shumë brezave të zonës së Oparit të rethit të Korçes, zonë nga e cila vjen edhe vetë Z. Azisllari.

Pas disa vitesh emigracioni në Greqi dhe marrjes prej andej edhe të një përvoje bashkohore të elementeve të ndërtimit, ne vitin 1996, Z.Azisllari kthehet në qytetin e Vlorës, ku jetonin prindërit e tij prej vitesh dhe vazhdoi punën në ndërtimin e pallateve të para shumëkatëshe në këtë qytet. Drejtoi punimet në firmën “Hanxhari” në ndërtimet “Skelë – Vlorë”, në ndërtimin e Kishës Katolike Vlorë. Pas disa vitesh pune në drejtimin e punimeve, Z. Azisllari vendosi të merrte vetë përsipër me materialet e veta, ndërtimin e pallateve të banimit, si nënkontraktor.

Pas ndërtimit të disa objekteve shumëkatëshe me licesën e tij profesionale, Z. Azisllari në vitin 2007 themeloi shoqërine “Asa 3D shpk” e cila objekt të saj ka ndërtimin e objekteve të banimit private dhe publike, ndërtimin e rrugëve automobilistike të kategorive të ndryshme dhe veprave të artit, si nënkontraktor si dhe tregëtimin e veglave profesionale të punë.

Gjithashtu shoqëria “ASA 3D shpk” ka krijuar një emër të mirë në tregtimin e veglave profesionale të punës (Tools). Kështu shoqëria “ASA 3D shpk” në kategorinë Vegla Pune – “ASA 3D TEKNOMAT” është një adresë e njohur tashmë në tregun e veglave të punës, për cilësinë dhe garancinë e produkteve.

Çfarë ofron

Shoqëria ASA 3D shpk ne kategorinë Constructions (ndërtime) ofron shërbimin e saj në ndërtimin e:
•    Objekteve të banimit publike, private, industriale dhe rezidenciale.
•    Rrugëve automobilistike të kategorive të ndryshme dhe veprave të artit .

Shoqëria “ASA 3D shpk” ne kategorinë “Vegla pune” ofron: Gamë të gjerë artikujsh të firmave të njohura AEG, FORCE, METABO, BOSCH, , etj. të cilat lehtësojnë cdo ditë punën e ndërtuesve, e bëjnë më të sigurt dhe më konforte ndërtimin dhe proceset e punës, si në kompanitë e ndërtimit po ashtu edhe në punët e kryera vetë në shtëpi.

Shërbime

Hedhje betoni dhe betonime
Hedhje betoni dhe betonime
Hidroizolime themelesh
Hidroizolime themelesh
Investitor ne projekte ndertimi
Investitor ne projekte ndertimi
Ndertim godinash banimi
Ndertim godinash banimi
Ndertim kompleksesh turistike
Ndertim kompleksesh turistike
Ndertim Pallatesh
Ndertim Pallatesh
Ndertim Resortesh
Ndertim Resortesh
Ndertim Urash
Ndertim Urash
Ndertim Vilash
Ndertim Vilash
Nenkontraktor per punime ndertimi per komplekse vilash
Nenkontraktor per punime ndertimi per komplekse vilash
Punime armaturash
Punime armaturash
Punime dherash me makineri
Punime dherash me makineri
Punime me betoforma
Punime me betoforma
Punime soletash
Punime soletash
Sipermarres punimesh ndertimi
Sipermarres punimesh ndertimi
Vendosje skelerie ne objekt
Vendosje skelerie ne objekt
Skeleri me qera
Skeleri me qera
Zbatim punimesh ndertimi sipas projektit
Zbatim punimesh ndertimi sipas projektit
Zbatim punimesh ndertimi te pergjithshme
Zbatim punimesh ndertimi te pergjithshme
Zbatim punimesh ndertimi
Zbatim punimesh ndertimi
Aksesore deti
Aksesore deti
Bulloneri
Bulloneri
Dyqan veglash pune
Dyqan veglash pune
Rakorderi ajri
Rakorderi ajri
Vida
Vida
Betoforma ndertimi te reja dhe te perdorura
Betoforma ndertimi te reja dhe te perdorura
Furnizime me materiale druri
Furnizime me materiale druri
Lende drusore per ndertim
Lende drusore per ndertim
Paleta te reja ose te perdorura
Paleta te reja ose te perdorura
Trare druri per ndertim
Trare druri per ndertim

Punë të kryera

Kompleks banimi ne Uje te Ftohte, Vlore
Kompleks banimi ne Uje te Ftohte, Vlore
Kompleks Turistik ne Drimadhe
Kompleks Turistik ne Drimadhe
Tirana Business Park
Tirana Business Park

Partnere

“TREMA TECH” , “LAZAJ” , “AGBES-CONSTRUCTION” , “MANE TCI” , “KURTI-07”